Foto: Maria Holmén, TR Bild

Ny karenstids- och förbudslista från 2020-01-01

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 januari 2020. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också två viktigare förändringar.


Cimetidin
På rekommendation av NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) avråds all användning av cimetidin till tävlingshäst. Samma bedömning har tidigare gjorts för ranitidin.

Cimetidin är en histamin (H2)-receptor antagonist som verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Det finns inget registrerat läkemedel för varken människa eller häst i Sverige. Cimetidin tas bort från karenstids- och förbudslistan.

Karenstid på minst 96 timmar återinförs för laserbehandlingar
De skandinaviska trav- och galoppförbunden har tidigare förkortat karenstiden för behandling med lågeffektlaser till att det inte är tillåtet under tävlingsdagen. Beslutet ledde till tolkningsproblem av regelverket samtidigt som beslutet kom i konflikt med andra gällande bestämmelser. Därför återinförs en karenstid på minst 96 timmar för alla laserbehandlingar.

En översyn om vilka behörighetskrav man kommer att ställa på den som utför behandlingen kommer också att göras. Denna översyn grundar sig på de olika laserutrustningarnas eventuella förmåga att orsaka skada på häst.

Hela karenstids- och förbudslistan finns att läsa i rutan nedan samt, som alltid, på sidan om karenstidslistor. Ändringar är markerade med kursiv text.