Svensk Travsport

Foto: Erika Westman, TR Bild

Karenstidslistor

Här hittar du listor med de karenstider som gäller för tävling, och med tävling jämställd träning, för vissa preparat, substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder.


Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet rekommenderad dosering och tillförselväg tillämpas. Den dosering du får förskriven av din veterinär följer i allmänhet denna rekommendation. I de fall när avsteg sker från normaldosering måste du alltid överväga en eventuell förlängning av karenstiden.

För de preparat och/eller substanser, de behandlingar och/eller de andra särskilda åtgärder som INTE är uppförda på dessa listor finns intefastställda karenstider, och sådana preparat och/eller substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder används därför på den ansvariges egen risk. Notera dock att karenstiden för preparat eller substanser, om ej annat anges, aldrig understiger 96 timmar. Karenstiden räknas efter att behandling med aktuellt preparat eller åtgärd är avslutad. Preparaten förutsätter beredningsform och administrationssätt enligt Fass Vet.

Varje ny lista ersätter den närmast föregående. (Se även Tävlingsreglemente och Antidopningsreglemente för Svensk Travsport.)

Karenstid räknas efter:

  1. Avslutad tillförsel av läkemedel eller substans.
  2. Upphörd annan behandling eller åtgärd.

Behandlingsjournal

Ansvarig tränare måste alltid föra en journal för behandling av travhäst. I rutan längst ner finns en behandlingsjournal som du kan skriva ut och använda.

 


kundtjanst@travsport.se