Foto: Mia Törnberg, TR Bild

Om Antidopning & karenstider

Att bekämpa dopning är en av Svensk Travsports viktigaste uppgifter. Vi tar inom den svenska travsporten fler dopningsprover varje år än vad som görs inom hela den svenska humanidrotten.


Begreppet dopning har för travsporten en mycket striktare definition än inom humanidrotten där det är tillåtet att tävla med olika läkemedel. Dopning av häst är, enligt djurskyddslagens föreskrifter, behandlingar eller åtgärder som vid tävling/träning kan medföra positiva eller negativa förändringar av hästens aktuella prestationsförmåga eller temperament.

I travsporten utgår vi ifrån att enbart friska hästar skall tävla. Det betyder att det i princip är nolltolerans mot läkemedel och andra behandlingar i samband med tävling, och träning som kan jämställas med träning.

Varje år tar vi cirka 4 500 dopningsprov, främst i samband med tävling, men även på hästar i träning och hästar hos våra uppfödare. Det är fler prover än vad som totalt tas inom all övrig sport i Sverige per år. Glädjande är det få prover som är positiva och som regel handlar det då om antiinflammatoriska, smärtstillande substanser.

Inom svensk travsport finns ett tränaransvar som är strikt. Det innebär att tränaren alltid är ansvarig för de hästar han tränar. Det är våra rättsliga instanser som avgör om en häst fått i sig en otillåten substans genom en avsiktlig handling, oaktsamhet eller om det ligger utom tränarens kontroll, alternativt att tränaren inte kan visa hur det skett. Vi utreder alla positiva dopningsprov.

Svensk travsport har ett mycket gott anseende internationellt. Våra regler är bland de strängaste i världen

Karenstider

Under rubriken Karenstider i vänstermenyn hittar du karenstiderna för vissa preparat, substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder.


kundtjanst@travsport.se