Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Minska riskerna

Att minska risken för överträdelse mot medicineringsreglerna vid behandling av häst ligger i alla tränares intresse. Varje år inträffar några fall med otillåten medicinering som eventuellt hade kunnat undvikas med en bättre hantering av läkemedel i närheten av hästarna. Här kommer rekommendationer och råd om hur man kan minska risken för otillåten medicinering.


Med dagens analysmetoder spåras mycket små mängder av olika substanser vid provtagning. Många av substanserna påverkar hästen redan i en liten mängd, vilket innebär att man måste vara mycket försiktig då man hanterar läkemedel bland tävlande hästar. De som är underställda Svensk Travsports reglemente är skyldiga att följa medicineringsbestämmelserna i både träning och tävling. Som tränare bär man ansvaret för medicineringen av sin häst, och kan rådfråga veterinär vid behandling.

Hantering av läkemedel

Alla läkemedel och preparat med karenstid ska, tillsammans med eventuella sprutor och kanyler, förvaras i låst skåp, låst kylskåp eller annat låst utrymme. Enbart läkemedel för pågående eller inom kort kommande behandling ska förvaras i skåpet/utrymmet. Överblivna läkemedel efter avslutad behandling ska lämnas för destruktion

Tränaren ska se till att läkemedelsförpackningar är märkta med namn på den häst som preparatet är avsett för.

Överblivna läkemedel och preparat som blivit gamla ska lämnas till apotek eller annan godkänd aktör för destruktion. Förpackningar, skopor och burkar som varit i kontakt med läkemedel ska kasseras.

Behandla rätt häst

Låt en person vara ansvarig för hela medicineringen av hästen under hela behandlingstiden. Det minskar risken för att hästen får dubbla doser – vilket kan leda till förlängd karenstid.

Sätt upp en skylt på boxen som anger att hästen är under behandling, med vilket preparat och under vilken tid. Kom ihåg att läkemedelsförpackningen ska vara märkt med hästens namn.

Orala preparat

Läkemedel som ges oralt ska om möjligt ges direkt i hästens mun. De flesta orala läkemedlen är i form av pasta eller oral gel, men det finns även läkemedel i pulverform. Om läkemedlet ges i foder är det extra viktigt att tänka på de kontaminationsrisker som finns.

Blanda gärna läkemedlet med en liten mängd foder som binder det så att det inte dammar eller skvätter omkring. Bra fodermedel till ändamålet är blötlagd betfor eller annat fuktat kraftfoder.

Använd en särskild hink eller löstagbar krubba som är märkt, och inte används för andra hästar, vid medicineringen. Rengör krubban noggrant efter användning. 

Medicinera helst inte hästen i sin box, utan på ett ställe som är lätt att rengöra om spill sker, till exempel i spolspiltan.

Utvärtes preparat

Utvärtes preparat är exempelvis krämer, salvor och liniment som gnids eller stryks på huden. Tänk på att använda skyddshandskar och tvätta händerna efteråt vid behandling med dessa preparat.

Använd gärna engångsbandage om området även ska bandageras. Vid användning av vanliga bandage, tvätta bandagen då läkemedelsbehandlingen är avslutad. 

Om utvärtes behandling görs på områden som kommer i kontakt med utrustning bör hästen ha egen utrustning under behandlingen, som rengörs noggrant då behandlingen avslutas. 

Undvik att utföra behandling i hästens box.

Injektionsbehandlingar

Att injicera häst i box bör undvikas, använd istället en plats som är lätt att rengöra. Undantaget är injektioner med penicillin, som av säkerhetsskäl bör göras i box.

Ledinjektioner får endast utföras av veterinär och har alltid minst 14 dagars karenstid. 

Boxar och hagar

Ställ inte in andra hästar i en behandlad hästs box, inte ens tillfälligt. Kontaminationsrisken finns alltid, och efter avslutad behandlingsperiod ska boxen alltid rengöras extra noga. Kom ihåg att rengöra vattenkoppen.

Märk boxen där den behandlade hästen står uppstallad, och meddela även gäster som besöker stallet om någon häst är under medicinering.

Tävlande hästar bör inte vistas i samma hage som behandlade djur, varken under medicineringen eller i den efterföljande karensperioden.

Foder och fodertillskott

Kontrollera att inget av det foder som ges hästen innehåller substanser som är belagda med karens. Särskild försiktighet gäller med brödrester, i synnerhet de som innehåller vallmofrö.

Övriga risker med substanser som kan föranleda ett positivt dopningsprov

Tänk på att även du kan överföra olovliga substanser till din häst om du är under behandling. Såväl utvärtes preparat, som läkemedelsrester från tabletter kan utgöra en risk för att hästen kan komma att lämna ett positivt dopningsprov, men förebyggs enkelt med god handhygien. Även kosttillskott, växtbaserade preparat och narkotika som utsöndras via urin kan överföras till häst, om man inte tvättar händerna efter toalettbesök eller urinerar i hästens box. Hundar och katter som är under behandling bör inte heller vistas i hästarnas boxar.


kundtjanst@travsport.se