Foto: Svensk Travsport

Om dopningsprover

Undrar du hur ett dopningsärende hanteras? Så här går ett dopningsprov till från start till mål.


Det är måldomaren, Svensk Travsport eller banveterinären som beslutar när ett dopningsprov ska tas. Det tas prov både på vinnare och på hästar som presterar oväntat bra eller svagt. Många prov riktas också helt slumpmässigt, och det styrs även prov till många storlopp. Vi tar även prover på hästar i träning och hästar hos uppfödare.

Så här går en dopningsprovstagning till efter ett lopp.

Steg 1
Efter ett lopp ska den häst som har tagits ut till dopningsprov direkt efter att den lämnat banan bege sig till ett särskilt provtagningsstall, där utbildad personal tar hand om provtagningen. Ett dopningsprov i form av urin, blod eller hår tas och det delas upp i ett A- och ett B-prov. A-provet skickas för analys till ett laboratorium. Efter några veckor är provanalysen klar och om provet är negativt publiceras svaret på travsport.se.

Du som är tränare eller uppfödare kan även få besök av en dopningsprovtagare hemma i ditt stall.

Steg 2
Om A-provet är positivt analyseras B-provet för att kontrollera att det första analysresultatet var korrekt. Analysen av B-provet kan ske i ett annat land, till exempel i Frankrike. Samtidigt offentliggör vi att ett positivt A-prov föreligger och vi startar en utredning som bland annat innehåller samtal med tränare och andra berörda. Beslutet om att offentliggöra positiva A-prover är taget tillsammans med TR och BTR.

Steg 3
Om även B-provet är positivt tas ärendet upp i STAD - Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd. Denna nämnd är första instans i travsportens rättssystem. Den består av lagfarna, förtroendevalda och kunniga i veterinärmedicin.

Enligt Svensk Travsports reglemente utdöms ansvar:

  1. Vid uppsåtlig otillåten påverkan.
  2. Vid oaktsamhet.
  3. Eller då sammanhanget har ej kunnat klarläggas (tränaransvaret). 

STAD:s beslut kan överklagas till Överdomstolen.

Steg 4
Överdomstolen tar upp ett överklagat beslut. Den består av lagfarna, förtroendevalda och kunniga i veterinärmedicin. Överdomstolens beslut kan inte överklagas. Påföljder för brott mot otillåten användning av läkemedel finns i Antidopningsreglementets 12 §.

Innan hästen får startanmälas igen efter ett positivt dopningsprov ska den: 

  1. Ha lämnat ett nytt dopningsprov som ska ha analyserats med negativt resultat, ett så kallat C-prov.
  2. I vissa fall ha ett friskintyg.


kundtjanst@travsport.se