Gästboxar

Vid tävling erbjuds samtliga tävlande hästar en rengjord, plomberad box på tävlingsplatsen. Rena boxar ska användas av två skäl – dels för att minska risken för oavsiktliga brott mot medicineringsreglerna, dels av smittskyddsskäl.


Den 1 juli 2010 kom ny lagstiftning från Jordbruksverket om rengöring av gästboxar på tävlingsplatser. Här är en kort sammanfattning om vilka regler som gäller på travbanorna.

Plombering

Anvisade gästboxar ska alltid vara rena och plomberade. Hästens tränare/skötare bryter själv plomberingen när hästen ställs in. Skulle plomberingen vara bruten eller om tränare inte är nöjd med rengöringen ska kontakt tagas med inskrivningen innan boxen tas i bruk.

När plomberingen brutits och hästen ställts in har tränaren accepterat boxen och dess skick. Använd aldrig en ej rengjord box till en tävlingshäst!

Smittskydd

Jordbruksverkets regler syftar till att minska smittspridning av exempelvis kvarka, salmonella, olika luftvägsvirus men även för att i ett tidigt stadium förebygga att antibiotikaresistenta bakterier såsom MRSA och ESBL får fotfäste i hästpopulationen. Bland människor och bland smådjur har antibiotikaresistens orsakat mycket stora problem och till och med dödsfall.

Oavsiktliga brott mot medicineringsreglerna

Forskning har visat att det kan finnas läkemedelsrester i boxen där en medicinerad häst varit uppstallad. Därför ska du aldrig använda en sådan box till en tävlingshäst utan noggrann rengöring. Med anledning av tidigare dopningsfall infördes systemet med rengjorda, plomberade gästboxar vid travtävlingar.

Mer information om hur du kan undvika oavsiktliga brott mot medicineringsreglerna finns på sidan Minska riskerna som du hittar i vänstermenyn.

Så här rengörs gästboxarna

Alla gästboxar på våra travbanor rengörs inför samtliga travtävlingar, men även vid tillfällen då boxarna hyrs ut vid till exempel ridtävlingar. Rent praktiskt innebär det att:

  • Krubbor, vattenkoppar, saltstenshållare med mera avlägsnas eller görs oåtkomliga genom övertäckning.
  • Allt använt strömedel, synlig smuts, avföring, urin och foderrester avlägsnas.
  • Ytor som hästar gärna nosar och slickar på, till exempel främre boxgaller, desinficeras.
  • Rengöringen kontrolleras av ansvarig person på banan och boxarna plomberas.
  • Vem som utfört rengöringen, när rengöringen utförts samt vem som kontrollerat rengöringen meddelas sekretariatet.

Mer information

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om lagstiftningen. (Länken dit hittar du i rutan längst ner.) Observera att detta är lagkraven men att Svensk Travsport kan ha mer omfattande regler.


kundtjanst@travsport.se