Förändringar i reglementet vid nyår

Varje år i november beslutar Svensk Travsports styrelse om förändringar i tävlingsreglementet. Dessa ändringar börjar gälla från och med årsskiftet. I år handlar regeländringarna om bland annat utrustningsinfo som förenklas och skärpning av reglerna kring felaktigt bruk av körspö.


Förslag till ändringar i tävlingsreglementet tas fram i reglementskommittén som är sammansatt med representanter från förbundet, måldomarna och tränarna. De möts kvartalsvis och varje höst behandlas deras förslag av styrelsen som beslutar om nytt tävlingsreglemente. Till tävlingsreglementet finns också en påföljdsmall kopplat. Den är inte lika fast som reglementet utan kan korrigeras under innevarande år vid behov.

Se dokument nedan för samtliga förändringar och uppdaterad påföljdsmall.