Foto: Mia Törnberg, TR Bild

Revidering av Svensk Travsports Karenstids- och förbudslista

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har rekommenderat att de nationella trav- och galoppförbunden i Skandinavien harmoniserar reglerna för tidpunkten när karenstiden ska ha gått ut på tävlingsdagen.


Från 1. juli 2020 gäller följande vid start i hela Skandinavien:

Karenstiden räknas från sista administrationen av ett läkemedel/annan substans eller från då en behandling/åtgärd är avslutad fram till starttidpunkten för det första loppet på tävlingsdagen på den bana där hästen ska starta. Om hästen ska starta i ett provlopp, kvalificeringslopp eller ponnylopp som körs före det första loppet räknas karenstiden från avslutad behandling till starttidpunkten för det lopp som hästen ska delta i.

Om en häst behandlas en lördag kl.14.00 med en substans som har en karenstid på 7 dygn, får hästen inte starta den följande lördagen om tävlingsdagen börjar kl.13.00, även om det lopp hästen är tilltänkt att starta i har starttiden kl.15.00.

För ponnylopp och kvallopp som körs före tävlingsdagens första lopp (första totolopp) ska karenstiden ha gått ut till starttiden av loppet.

Karenstid för glukosamin som fodertillskott tas bort
Glukosamin till människa är klassificerat som läkemedel och har därför i karenstidslistan haft 96 timmars karenstid för tävling. Nu har Läkemedelsverket förtydligat att om det förekommer i fodertillskott till häst så bedöms det inte som ett läkemedel för djur. Därför tas karenstiden bort för glukosamin om det ges som fodertillskott.

Övriga ändringar från föregående lista är kursiverade och är i huvudsak läkemedel inregistrerade för häst i Sverige som är nya eller inte tidigare haft en fastställd karenstid.