Foto: Maria Holmén, TR Bild

Ändring och förtydligande av utrustningsbestämmelser

Med anledning av de senaste dagarnas diskussion gällande vad som räknas som barfota eller inte vill Svensk Travsport förtydliga och även göra ett tillägg till nuvarande bestämmelser kring hovbeslag under den tid då barfotaförbud INTE gäller.


Ändringen klargör att en häst räknas som barfota om den endast har söm/sömmar i hoven, men utan beslag. Det görs också ett tydliggörande att som skor räknas alla beslag som fästs med söm eller lim – oavsett storlek eller material.

Ändringarna gäller omedelbart och fram till dess att det generella barfotaförbudet införs 1 december. Vid barfotaförbudet gäller andra definitioner. Se aktuella bestämmelser och exempel i filen nedan.