Foto: Svensk Travsport

Utrustningsregler

Med hästens bästa och säkerheten i centrum finns särskilda bestämmelser om vilken utrustning som är tillåten att använda svenska travlopp. Alla dessa regler sammanfattas i Svensk Travsports Utrustningsbestämmelser och Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.


Det finns regler och krav kring såväl hästens som kuskens utrustning. Dessutom ställs hårda krav på tävlingssulkyerna.

Hästens utrustning

All utrustning ska vara anpassad för hästen och hjälpa den. Vi på Svensk Travsport lägger mycket stor vikt vid att våra travhästar inte får ha utrustning som stör eller skapar obehag för dem.

Det är hästvälfärdsavdelningen på Svensk Travsport som med sin sakexpertis hanterar alla utrustningsfrågor. I samråd med centralorganisationerna i Norge, Danmark och Finland, har vi utarbetat en lista över utrustning som är tillåten i travlopp i de nordiska länderna.

Ny utrustning ska kontrolleras av hästvälfärdsavdelningen på Svensk Travsport innan den kan börja användas. Det är helt uteslutet att dispenser beviljas.

Mellan 1 december och 28 (sista) februari gäller ett barfotaförbud på samtliga svenska travbanor. För tvååringar gäller förbudet året runt sedan 1 december 2015. Alla fyra hovarna ska ha godkända beslag enligt följande definition:  En sko som täcker hela bärranden, alternativt höjer hela bärranden från marken som exempelvis päronsko, flappsko eller tåöppen sko. Plastad hov eller tåsko i kombination med plastad hov är inte godkänt. Exempel på godkända och ej godkända beslag finns i rutan uppe längst ner på sidan. 

Kuskens/ryttarens utrustning

Av säkerhetsskäl finns även bestämmelser om kuskens och ryttarens utrustning. Till exempel måste du alltid använda en godkänd hjälm vid all körning och ridning inom en travbanas område. Dessutom finns särskilda bestämmelser kring användandet av säkerhetsvästar. Från och med den 1 januari 2012 ska typgodkänd säkerhetsväst användas vid all körning och ridning på en travbana.

Skyddshjälm ska hålla lägst nivå PAS015:2011, SNELL E2016, VG1 01.040 2014-12 eller UTAC/CRITT 04/2015.

Skyddsväst ska hålla lägst nivå EN 13158:2009 enligt EU-standard. Skyddsvästen ska användas i originalutförande.

I rutan nertill på sidan kan du läsa mer om godkända västar.

Godkända sulkyer

Även kring tävlingssulkyerna finns särskilda bestämmelser. De nordiska centralförbunden har i samråd bestämt, att de sulkymodeller som används i travtävlingar, måste godkännas i en testningsprocess. Testning sker enligt denna process i särskild anläggning i Ypäjä i Finland.

Amerikanska USTA (United States Trotting Association) godkänner sulkyer för tävling på de amerikanska banorna. De sulkyer som USTA godkänner för amerikanska banor får även användas på svenska banor.

För att bli godkänd, måste sulkyn uppfylla de förutbestämda kraven på brukbarhet, hållbarhet och säkerhet. En sulky ska också på något sätt kunna identifieras med någon sorts märkning (dekal eller ramnummer). En oidentifierbar vagn får inte brukas i travlopp.

I rutan längst ner på sidan hittar du en länk till en sida på finska Suomen Hippos webbplats där de publicerar en lista över godkända sulkymodeller i Norden.

Bland länkarna finns även adressen till USTA:s webbplats där du hittar de sulkyer som de har godkänt. (Klicka på Horsemen - Regulatory - Approved Sulkies för att hitta listan med sulkyer.)

För mer information om tävlingssulkyer, se avsnittet "tävlingssulky" i utrustningsbestämmelserna som du hittar i pdf-format i rutan längst ner.

Slumpvisa kontroller av sulkyers skick och funktionalitet sker runt om i landet på travbanorna före tävlingarna. Kontrollen genomförs av utbildade kontrollanter.

Sulkykategorier

Sulkytyp.png

De sulkyer som kuskarna använder i loppen delas upp i två olika kategorier; amerikansk sulky och vanlig sulky. Kategorierna har olika egenskaper och tränarna väljer den kategori som de bedömer passar bäst till hästen och förutsättningarna i det aktuella loppet. Mycket förenklat kan man säga att en amerikansk sulky är smalare och mer stabil i sin konstruktion. En vanlig sulky är bredare och rörligare. Den amerikanska sulkyn är vanligare vid autostart, medan en vanlig sulky oftare används vid voltstart. Det är tränarens uppgift att se till att den sulky som används i loppet är den som passar hästen bäst för dagen, beroende på loppets förutsättningar.

För att ge spelare och publik bra information inför loppen, visas i våra startlistor den sulkykategori som tränaren har för avsikt att använda. Sulkykategorin visas dels med en bokstav, dels med en färg.

A (blå) – amerikansk sulky.
S (gul) – sulky.

Du hittar aktuell lista "Godkända sulkyer med klassificering" nedan.

Vad är en amerikansk sulky?

  • Helsvetsad
  • Bredd mellan hjulen, c.c. under 135 cm
  • Bredd mellan skalmarna vid fotstegen, c.c. under 105 cm
  • Ej centrerad sits (kan justeras)

För att klassificeras som en amerikansk sulky skall samtliga kriterier ovan vara uppfyllda.

Amerikansk sulky ej godkänd i voltstart från 2022

Från 1 januari 2022 är sulkyer som kategoriseras som amerikansk sulky ej godkända att använda i lopp som startas med voltstart. Du hittar aktuell lista "Godkända sulkyer med klassificering nedan. I de fall den aktuella sulkymodellen inte finns införd på listan är det ekipagekontrollanten på tävlingsbanan som avgör om sulkyn är godkänd för voltstart.

Kontrollera din sulky

För din egen, kuskens och hästens säkerhet bör du kontrollera din sulky inför varje tävlingstillfälle. I filmen nedan så får du tips på hur du enkelt kan kontrollera sulky och annan utrustning på egen hand.


kundtjanst@travsport.se