Foto: TR Bild

Tävlingsstatistik för 2020

Siffror, siffror och mer siffror. Svensk Travsport har tagit fram en hel del statistik kring tävlingarna där du kan jämföra sportens utveckling i Sverige 2020 jämfört med åren innan. Hur har det sett ut med antal aktiva, hästar i träning, prispengarnas fördelning, varm- och kallblod och mycket mera?


2020 var ett speciellt år ur många avseenden. Pandemin påverkade travsporten både direkt och indirekt. När övriga sporter ställde in tävlingarna helt i våras kunde travsporten fortsätta genom att snabbt ställa om från öppen publiksport till strikt yrkesverksamhet. Publikplatserna stängdes helt och endast de personer som hade en arvoderad arbetsuppgift den aktuella tävlingsdagen fick tillträde till stallbacken. Det innebar förstås kraftigt sänkta publiksiffror (-88 %), men ekonomiskt kunde den svenska travsporten klara sig bättre än nästan alla andra sporter i världen. Men på lite längre sikt är det förstås nödvändigt att travsporten åter kan välkomna både banpublik, hästägare och övriga intresserade till travbanorna igen.

Mindre prispengar men fler hästar och aktiva

Budgetmässigt var 2020 ett ekonomiskt besparingsår när det gäller prispengar och lopp. Även om 2020 års prispengar var det tredje högsta året någonsin, innebar det ändå en sänkning från åren innan. Men trots att antalet lopp och prispengarna var lägre än 2019 så var det fler svensktränade hästar och fler svenska licensinnehavare som var med och tävlade ifjol, och dessa gjorde även fler starter än 2019. Inga dramatiska ökningar, men eftersom dessa siffror i flera fall varit på nedgång i många år så kan det ändå ses som något av ett positivt trendbrott.

De internationella gästerna var färre på grund av pandemin. Men det innebar också att några utländska tränare tog sina hästar till Sverige och stannade här en längre tid på svenska filialer. Kallbloden tog större plats 2020 medan ponnysporten var den kategori som drabbades hårdast av pandemin. Stora delar av ponnysäsongen ställdes in helt.

Hoppfullt inför 2021

Vad kan vi vänta oss av 2021? Orosmolnen kan vara tävlingsmöjligheterna för de unga. Från årsskiftet tillåts inte minderåriga att tävla i lopp med spel, men vi hoppas förstås att vår nya satsning på lopp med Juniorchans (se artikel här) ändå ger våra yngsta kuskar och ryttare en god chans att tävla på riktiga villkor. Och ponnysportens tävlingssäsong är förstås beroende av att pandemin försvinner så pass att myndigheterna åter tillåter den typen av verksamhet.

Ekonomiskt ser det bättre ut inför 2021. Prispengarna är budgeterade att bli de högsta någonsin i Sverige (ca 910 mkr), och vi planerar att köra drygt 200 lopp fler än ifjol. Vi hoppas förstås att antalet licenser och hästar i träning fortsätter sin försiktigt positiva utveckling. Den svenska travaveln har sett något ökande siffror för betäckningar och föl under flera år.

Om ett år vet vi hur det blev. Välkommen till tävlingssäsongen 2021. Här nedan finns siffrorna för 2020.