Nu startar visselblåsarsystemet för Svensk Travsport

Med hjälp av systemet kan du tipsa oss om eventuella oegentligheter inom vår sport, anonymt eller med ditt namn.


En ren och rättvis sport där hästar och människor tävlar på lika villkor skapar förtroende och är något vi alla strävar efter. Systemet blir ytterligare en pusselbit i det arbetet, då den som sett eller hört någonting som strider mot sportens regelverk eller som påverkar hästars välfärd kan tipsa oss. Man kan välja att vara anonym eller öppen med sitt namn och systemet erbjuder möjlighet till fortsatt kommunikation även om tipsaren väljer att vara anonym.

Utredningschef Mattias Falkbåge, hur fungerar systemet? Kan det verkligen garantera anonymitet för den som vill?
– Kort beskrivet kan man säga att en person skickar in ett tips genom det formulär som finns i systemet vi en länk från travsport.se. Där kan han eller hon specificera vad tipset gäller, exempelvis djurskydd eller dopning, och ange vad som skett. I samband med detta kan man även skapa en så kallad säker postlåda. Genom den kan vi sedan hålla kontakt med personen och ställa uppföljande frågor, men vi vet fortfarande inte vem det är. Att skapa en postlåda är inget måste för att skicka ett tips, men vi hoppas såklart att de allra flesta gör det så att vi kan ta kontakt vid behov.

Men finns inte risken att informationen ni fått bara kan komma från en specifik person och den blir utpekad indirekt?
– Hela systemet och vårt arbete bygger på att den som tipsar oss ska kunna vara anonym och att minimera all form av härledning till den som tipsat. I utredningsarbetet tar vi hänsyn till alla parametrar som kan riskera detta. Informationen blir en pusselbit i vårt kontrollarbete och vad som skall prioriteras. Kontroller vid tävling och i stallmiljöer gör vi regelbundet redan idag så det kommer inte vara något som stickar ut i sig. 

Vad kan man tipsa om? Och vad bör man inte tipsa om?
– Fokus vill vi skall ligga på djurskydd och antidopning, men även andra delar går att tipsa om. Det är dock viktigt att det tipset gäller faktiskt är någonting som vi kan och ska utreda vidare. Vid civilrättsliga saker, som exempelvis ägartvister, bör man istället vända sig till ett juridiskt ombud. Händelser som kan anses vara brott enligt svensk lag, som exempelvis misshandel eller förtal, ska anmälas till polisen då vi inte kan, eller ska, utreda det.

Vad händer med tipsen som kommer in?
– Vi kommer titta på alla inkomna tips och bedöma dem utifrån om det är något vi kan och bör utreda, om det är något vi ska gå vidare med eller om det ligger utanför vårt område. Även om tipset inte föranleder någon omedelbar åtgärd, kan det ändå vara väsentlig information som går in i ett större utredningssammanhang. All information som lämnats blir en del i vårt utredningsarbete, vilket gör att vi inte kommer individuellt att återkoppla vad tipset resulterar i.

Är det någonting mer du vill tillägga?
– Det är bra att vi nu fått det här systemet på plats. Det ger oss ytterligare en möjlighet att få information som gör att vi kan rikta våra kontroller och använda våra resurser på bästa sätt för att tillsammans fortsätta att jobba för en ren och rättvis sport med ett starkt och världsledande djurskydd.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om systemet samt komma direkt till rapporteringen.