Svensk Travsports visselblåsarsystem

Ett starkt djurskydd och en rättvis sport där alla tävlar på lika villkor är grundbultar inom den svenska travsporten och något vi alltid strävar efter. Med hjälp av visselblåsarsystemet kan du skicka in tips på saker som hänt som bryter mot våra regelverk, inklusive vår uppförandekod, och som påverkar vår sports trovärdighet eller hästars välbefinnande


Via länken nedan når du vårt visselblåsarsystem. Genom det kan du tipsa oss om eventuella oegentligheter som kan finnas inom travsporten och du kan välja om du vill tipsa med ditt namn eller anonymt.

Så funkar det

  • Du lämnar in ditt tips genom att klicka på Lämna tips och fylla i formuläret. Fyll i så mycket information du kan och bifoga gärna bilder om du har.
  • När du skickar in ditt tips får du möjlighet att skapa är så kallad säker postlåda. Gör gärna det, genom den kan vi kommunicera med dig och exempelvis ställa uppföljande frågor även om du väljer att vara anonym.
  • Alla tips som kommer in bedöms innan beslut fattas om vidare utredning och kontroller bör ske. Även om tipset inte föranleder någon omedelbar åtgärd, kan det ändå vara väsentlig information som går in i ett större utredningssammanhang. All information som lämnats blir en del i vårt utredningsarbete, vilket gör att vi inte kommer individuellt återkoppla vad tipset resulterat i.
  • Tipset kommer att tas bort från systemet när det inte längre är nödvändigt att lagra det. Alla tips kommer att behandlas konfidentiellt.

Vad kan man tipsa om?

  • Misstänkta överträdelser mot Svensk Travsports regelverk (inklusive Svensk Travsports uppförandekod)
  • Misstanke om djurskyddsbrott
  • Misstanke om dopning

Vad kan man inte tipsa om?

  • Gäller saken något som regleras som brottsligt enligt svensk lag bör du i första hand vända dig till Polisen för att göra en brottsanmälan. Exempel på detta är olika sexualbrott, olaga hot, misshandel eller förtal. Polisen nås på telefonnummer 114 14 eller 112 om det är akut.

  • Tvist kring avtal, köp eller liknande anses vara en civilrättslig fråga som slutligen avgörs i allmänna domstolar och som Svensk Travsport ej utreder. Förslagsvis ta kontakt med ett juridiskt ombud

  • Frågor som missnöje med löner eller arbetsplatsen ska i första hand rapporteras till närmsta chef, HR-kontaktperson eller i annan rapporteringsväg hos din arbetsgivare och inte i visselblåsarsystemet. Endast i frågor där denna rapporteringsväg inte är lämplig rapporteras genom visselblåsarsystemet.

Om informationen avser annat än den kategori misstänkta händelser/överträdelser som beskrivs ovan eller visar sig vara klart ogrundad kommer tipset omedelbart att raderas från systemet. Gäller tipset travsport utomlands och berör förbund utanför Sverige så vidarebefordras den till aktuellt travförbund. Berör informationen en myndighets arbete så vidarebefordras den dit. Om det berör ett brott enligt svenska lag så kan informationen, om det bedöms som lämpligt, förmedlas vidare till Polismyndigheten.

Har du frågor eller synpunkter kring visselblåsarsystemet eller kring travsporten i stort, kontakta kundtjänst på kundtjanst@travsport.se eller 08-475 27 00. Visselblåsarsystemet ska endast användas för att skicka in tips på misstänkta överträdelser av Svensk Travsports reglementen.

(Om du har problem att få upp systemet, prova att uppdatera sidan.)


kundtjanst@travsport.se