Partnerpolicy

Nedan presenteras Svensk Travsports partnerpolicy. Senast uppdaterad 30 september 2020.


Bakgrund, mål och syfte

 • Denna policy är sammansatt i syfte att säkra att alla olika typer av partnerskap som inleds och drivs av förbund, bolag och sällskap inom den svenska travsporten ska verka för att på ett positivt sätt bidra till att bygga sportens varumärke. Den är utformad för att bidra i vårt arbete på väg mot den svenska travsportens önskvärda läge.
 • Policyn ska vara ett hjälpmedel i vardagen för alla som arbetar med försäljning eller inköp i något av de gemensamt ägda bolagen och/eller inom sporten.
 • Policyn gäller vid all typ av marknadsföring av leverantör/partner/sponsor, exempelvis vid annonsering i banprogram och tidningar, namngivning av lopp eller synlighet på, eller i samband med, tävling eller annan av sällskapen driven verksamhet.
 • Vår gemensamma syn på partnerskap:
  • Våra samarbeten ska bidra i vårt arbete med att skapa livskvalitet för människor genom att vara en sport och plats där hästar och människor mår bra tillsammans. Vi ska tillsammans skapa världens bästa travsport som är attraktiv för alla.
  • Våra samarbeten ska bidra till vår tillväxt genom att våra aktiva partners tillsammans med oss skapar aktiviteter och upplevelser tillsammans med hästen som gör skillnad i människors vardag.
  • I vårt arbete med partnerskap tar vi stor hänsyn till vår starka ungdomsverksamhet och till vår roll som samhällsbärare med över 30 000 aktiva som har hela eller del av sin yrkesverksamhet i sporten.

Politiska partier

  • Vi synliggör endast partier som är företrädda i Sveriges riksdag med följande begränsningar:
   1. Exponering på bana och på banans område, oavsett placering, får endast ske på skyltar i form av partisymbol och/eller partinamn.
   2. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat).
  • Vid nationella samarbeten som STL samarbetar vi inte med något politiska partier.

Tobak och nikotin

 • Vid eventuellt samarbete med tobaksbolag får endast varumärken inom den tobaks- och nikotinfria kategorin ges synlighet.
 • Tanken är att denna del av policyn ska följa rådande marknadsföringslagstiftning/tobakslagen och uppdateras då den eventuellt uppdateras. Partnerskap ska också följa marknadsföringslagstiftning/tobakslagens stycke om sponsring $14 b

Alkohol

 • Samarbeten med både öl- och vinleverantörer av olika slag förekommer i dag och dessa är viktiga för våra olika restaurangverksamheter. Vid publika event bör dock även alkoholfria alternativ till vin, öl eller spritdrycker lyftas fram.
 • Viktigt är att alla dessa samarbeten följer rådande marknadsföringslagstiftning/alkohollagen och uppdateras då den eventuellt uppdateras. 

Spel

• Vi samarbetar endast med i Sverige licensierade spelbolag som minst har ett BAS-avtal med Svensk Travsport.

Pornografi

 • Vi samarbetar inte med företag som har hela eller delar av sin verksamhet i pornografisk verksamhet av något slag.
 • Vi ska också verka för att, i den mån vi har mandat, hålla våra arenor och våra tävlingsdagar fria från denna typ av verksamhet även i arenans närområde.

Lån och krediter

 • Vi ska inte bedriva eller inleda samarbete med bolag som erbjuder och marknadsför sms-lån utan pant eller kreditkontroll mot privatpersoner.

Djurrättsorganisationer och hästvälfärd

 • Vi ska inte bedriva eller inleda samarbete med organisationer som motarbetar och argumenterar mot sporten och våra värderingar.
 • Vi ska inte bedriva eller inleda samarbete med företag som erbjuder eller marknadsför ej tillåtna fodertillskott eller andra otillåtna preparat för häst.
 • Vi ska inte bedriva eller inleda samarbete med företag som till aktiva inom travet erbjuder eller marknadsför utrustning för vård eller behandling av häst, vilken inte får användas enligt Svensk Travsports bestämmelser.

Övrigt

 • Vi undviker all typ av samröre med verksamheter som inte stöder vår mångfaldsplan och vår etiska plattform.
 • Vi samarbetar inte med enskilda personer, sådant som kan uppfattas som riskfyllt, miljöskadligt eller överdådigt.
 • Tveksamma samarbeten, oavsett anledning, behandlas i VD-samrådet.


kundtjanst@travsport.se