Foto: TR Bild

En hållbar travsport

Vi som förbund ska arbeta för att utbilda och förbättra vår verksamhet gällande hållbarhet i linje med de uppsatta nationella miljömålen för Sverige och Agenda 2030 (FN:s plan för hållbar utveckling). Vi ska tillsammans med våra travsällskap och BAS-föreningar skapa hållbara lösningar för att minska vår påverkan på klimatförändringarna och skapa en positiv framtid. I vårt arbete med hållbarhet ska vi också skapa möjligheter för tillväxt och lönsamhet.


FN, som tagit fram de globala målen för hållbar utveckling använder sig av följande definition: 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner; det sociala, miljön och ekonomin. Det är viktigt att alla dessa dimensioner beaktas för att nå långsiktighet och uthållighet i detta viktiga arbete.

Genom ett proaktivt arbete kring hållbarhetens alla delar ska vi värna och ta hand om både hästar, människor och natur för att skapa en bra organisation i nutid och framtid. Vi ska också ta vårt ansvar i samhället och värna om att skapa bra förutsättningar för att fortsätta utöva vår verksamhet kring tävlingar, avel och utbildningar – som i sin tur skapar arbeten, socialt mervärde och ekonomiska förutsättningar med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta Marie Håkansson

Här nedanför kan du hitta dokument och material kopplat till Svensk Travsports hållbarhetsarbete.


kundtjanst@travsport.se