Ny karenstids- och förbudslista gäller från 1 februari 2022

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla från och med 1 februari 2022. Förutom att några preparat tillkommit och tagits bort samt att fler substansgrupper redovisas som förbjudna finns också ett förtydligande genom att syntetiska syrebärare fått ett eget avsnitt.


Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) sammanträde i slutet av oktober togs beslut om ett antal förändringar i Karenstids- och förbudslistan. Förändringarna består av listans utformning, karenstider på nya läkemedel och ändrade karenstider för läkemedel och behandlingar samt förtydliganden av regelverket.

Största enskilda förändringen är införandet av ett nytt avsnitt under kapitel 4 (Substanser som är förbjudna att användas till hästar som ska tävla), 4.6. Syntetiska syrebärare. Dessutom har stimulantia, narkotika och cannabinoider lagts till under Förbjudna substanser.

Övriga förändringar är korrigering av felaktigheter eller generella förtydliganden samt uppdateringar av nytillkomna och avregistrerade läkemedel till häst. Hela den nya karenstids- och förbudslistan finns att läsa i rutan nedan samt, som alltid, på sidan om karenstidslistor. Ändringar är markerade med kursiv text.