Aktuellt med momsfrågorna i hästverksamhet

Skatteverket publicerade i april 2021 ett ställningstagande; "Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt, Särskilt om verksamheter med tävlingar inom trav- och galopp". Då Svensk Travsport i samarbete med LRF Häst och Svensk Galopp har arbetat intensivt med frågan under lång tid vill vi här ge en uppdatering om läget och vilka aktiviteter som görs från branschens sida.


Innan ställningstagandet publicerades försökte branschen påverka SKV genom att beskriva hur trav- och galoppsporten fungerar och att den gränsdragning som SKV gjort inte är relevant. SKV publicerade ändå ställningstagandet och sedan dess har ett antal redan momsregistrerade verksamheter fått en stor mängd kontrollfrågor från SKV. Det gäller också de som vill nyregistrera sig.

För några veckor sedan träffade vi Generaldirektör, Rättschef med flera på SKV. De har nu utlovat en översyn av både handläggning och ställningstagande.

Arbetsgruppen har under våren också informerat alla politiska partier om situationen och intresset har varit stort.

Tidigare gjordes inbetalning och redovisning av den utgående momsen på prispengar av ST direkt till Skatteverket (genom den så kallade "centrala uppbörden"). Från 2018 ansvarar varje enskild företagare/hästägare för att redovisa den utgående momsen på sin momspliktiga ersättning. Viktigt är att detta redovisas rätt och vi kommer därför inom kort ut med information om hur praktisk hanteringen kan gå till.

From 2018 så erhåller samtliga tävlande hästar i våra lopp prispengar, from 2022 är det lägst 1 500 kr. Förutom denna garanterade prispeng så utgår det ytterligare prispengar till prisplacerade hästar. Det gör att ersättningen för att man tävlar med sin häst (prispengar) utgår i både en fast och en rörlig del. Vår bedömning, med stöd av HFD domen, är att det är frågan om EN tjänst och ETT tillhandahållande när man tävlar med sin häst. Trots påstötningar så fortsätter Skatteverket felaktigt att benämna den fasta ersättningen för "startpengar". 

  • Här på travsport.se finns all dokumentation samlad, exemelvis de utbildningstillfällen som har hållits och även schablontexter som kan fungera som stöd vid kontakter med Skatteverket. Använd länken nedan för att hitta alla dokument och länkar.
  • I Bilaga 1 nedan beskrivs bakgrund och processer mer i detalj.