Är du med? Enkät om hälsa och idrottsmiljö inom trav- och galoppsporten

Under hösten och vintern 2022/2023 görs en stor satsning inom svensk trav- och galoppsport för att öka kunskapen om hälsa och idrottsmiljö inom sporterna. Alla utövare, 15 år och äldre, kan hjälpa till att skapa en så bra bild som möjligt av hur vi mår inom sporterna. Det gör man enkelt genom att fylla i en enkät på nätet. Är du med?


Det finns en föreställning om att idrottsutövare är friska, starka och osårbara, både fysiskt och psykiskt. Att idrott är positiv för vår fysiska hälsa är sedan länge känt. Det vi pratar mycket mindre om är psykisk hälsa inom idrott, och det är även något man studerat i mycket mindre utsträckning. Det vill vi försöka ändra på och genomför därför under hösten och vintern en oberoende kartläggning som vi kallar HOV – "Hälsa och Välmående" inom svensk trav- och galoppsport.Kartläggningen genomförs av dr. Klara Edlund i samarbete med Svensk Travsport, Svensk Galopp, HNS och ATG, för att öka kunskapen om hälsa, välmående och idrottsmiljö inom trav- och galoppsport i Sverige.

För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att så många utövare som möjligt inom både trav- och galoppsporten hjälper till. Enkäten riktar sig till alla utövare av trav- och galoppsporten. Ditt svar är viktigt, oavsett om du är tränare, jockey, kusk, montéryttare, hästskötare, funktionär, hovslagare, ponnyaktiv eller har någon annan roll inom sporterna. Alla enkätsvar är anonyma och kommer enbart den externa gruppen till handa.

Länk till enkäten finns nedan.

Vill du läsa mer om kartläggningen kan du gå in på travsport.se/hov.