Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Ska du åka till Norge och göra en start? – Glöm inte värderingen

En häst som ska göra en enstaka start i Norge och som passerar den norska tullen behöver ha med sig ett antal handlingar, se nedan. Från och med 1 februari 2023 behöver du som tränare eller ägare även lämna in en blankett till det norska travförbundet med en värdering på hästen som ska till Norge för en start och sedan tillbaka till Sverige.


Blanketten med värderingen mailas till post@travsport.no senast i samband med att man gör startanmälan för tävling i Norge. Skickar man inte in någon värdering på hästen i tid kan Norska Travförbundet inte utfärda några tullpapper vilket behövs för att åka till Norge.

Hur ska man sätta en värdering på hästen?
Har man nyligen köpt eller försäkrat en häst är värderingen köpesumman respektive det man har försäkrat hästen för. Skulle man sälja hästen är värderingen det belopp man skulle sälja hästen för.

Dessa handlingar är nödvändiga för starter i Norge:

  • Hästpass
  • Nordenintyg
  • Tullintyg
  • Deklarations-id
  • Hästens behandlingsjournal
  • Giltiga vaccinationer
  • Värdering av häst

Nordenintyg och tullintyg finns att hämta via tränarens användarkonto här på travsport.se under Tävling och intyg. Handlingarna finns på kontot tidigast dagen efter att startlistorna för utlandet är klara, förutsatt att tränaren har meddelat Svensk Travsport om starten. Intyget ligger kvar fem dagar efter starttillfället. Deklarations-id och information finns att hämta på det norska travförbundet, DNT:s hemsida.

Om du som tränare inte tävlat i Norge tidigare och fått tullgaranti, behöver du dessutom skicka in ID (kopia/mobilfoto av framsida körkort, pass eller nationellt ID-kort), till post@travsport.no.

Sedan1 februari 2023 behöver du som tränare eller ägare dessutom inför varje start fylla i bifogad blankett med hästens värdering och maila till post@travsport.no.

För frågor angående den norska tullen och värdering av häst vänligen kontakta Det Norske Travselskap:

Kundtjänst +47 22 95 60 00 (Öppettider: 08.00-15.00)