Foto: Lissi Gustafsson, TR Bild

Tävling och träning utomlands

Ska du resa utomlands och tävla med din häst? Eller kanske sätta din häst i träning i utlandet?


Här är en sammanfattning av de regler som gäller om din häst ska göra en enstaka start utomlands, alternativt starta i flera lopp och/eller tränas utomlands.

Observera att deltagare i travtävling utomlands alltid lyder under respektive lands reglemente.

Att tänka på inför start eller träning utomlands

Inför varje tilltänkt enstaka start alternativt träning utomlands är hästens tränare skyldig att i god tid meddela Sportavdelningen på Svensk Travsport om detta för utfärdande av temporärt exportcertifikat för tävling eller träning beroende på vilket land hästen ska till.

Kontrollera gärna att din hästs start i utlandet finns med på https://sportapp.travsport.se/start

Ska starten göras i Frankrike behöver dessutom en blankett, Chevaux Etrangers, med kontaktuppgifter och hästens senaste starter fyllas i och skickas till det franska förbundet via fax på +33 1 497 717 03 eller via e-post till courses@letrot.com. Blanketten finns under relaterade dokument längst ner på sidan, läs även ”Information till tränare som ska starta i Frankrike” som finns längst ner på sidan.

För starter i Frankrike gäller att det temporära exportcertifikatet samt att ovan nämnda handling ska vara det franska förbundet tillhanda innan anmälningstiden gått ut (09:00, 6 dagar före aktuell tävlingsdag). Om inget certifikat och Chevaux Etrangers inkommit stryks hästen automatiskt. Vid frågor, kontakta David Marquier på +33 1 49 77 20 10 eller david.marquier@letrot.com

Vaccination

Krav på vaccination mot influensa finns i alla travländer inom UET och regelverket är i hög grad harmoniserat. I enlighet med UET:s regler måste häst som ska tävla/träna inom EU – före tillträde till utländsk travbana eller träningsanläggning – medföljas av ett intyg avseende giltig vaccinering mot hästinfluensa. Vaccinationsuppgifterna ska införas och finnas i hästpasset.

Observera att det står varje lands travförbund fritt att ändra vaccinationsreglerna beroende på till exempel hästinfluensaläget.

Obligatorisk vaccination mot Herpesvirus (EHV) krävs sedan 2018-11-01 i Frankrike. Vaccinationskravet för EHV har därefter införts i flera länder (Belgien, Tyskland, Nederländerna, Spanien).

På UETs hemsida finns sammanfattande regelverk vid tävling för de flesta travländerna i Europa. UET Animal Welfare Regulation, https://www.uet-trot.eu/en/

Dubbeltränare

Vid starter utomlands får det inte förekomma en så kallad "dubbeltränare" (till exempel en fransk tränare). Kvarstår hästen på en svensk träningslista måste den svenske tränaren också noteras som tränare vid startanmälan.

Enstaka start utomlands

Nödvändiga handlingar för starter inom Norden:

 • Hästpass
 • Nordenintyg (Nordenintyget gäller en enstaka enkel start)
 • Tullintyg (endast nödvändigt till Norge)
 • Deklarations-id (endast nödvändigt till Norge)
 • Värdering av häst (endast nödvändigt till Norge)
 • Hästens behandlingsjournal skall medtagas till banan (endast nödvändigt till Norge och Danmark)
 • Giltiga vaccinationer

Nordenintyg och tullintyg finns att hämta via tränarens användarkonto på https://sportapp.travsport.se/start under tävling och intyg. Handlingarna finns på kontot tidigast dagen efter startlistorna för utlandet är klara, förutsatt att tränaren har meddelat Svensk Travsport om starten. Intyget ligger kvar fem dagar efter starttillfället.

Om du som tränare inte tävlat i Norge tidigare och fått tullgaranti, behöver du skicka in ID (kopia/mobilfoto av framsida körkort, pass eller nationellt ID-kort), till post@travsport.no.

Deklarations-id och information finns att hämta på det norska travförbundet, DNT:s hemsida, länk dit hittar du längst ner på sidan.

Du som tränare eller ägare behöver inför varje start i Norge fylla i nedan bifogad blankett med hästens värdering och maila till post@travsport.no

Nödvändiga handlingar för starter utanför Norden:

 • Hästpass
 • Veterinärintyg (måste vara utfärdat av officiell veterinär och får inte vara äldre än 48 timmar vid lastning av hästen)
 • Giltiga vaccinationer
 • Temporärt exportcertifikat för tävling (giltigt för en start)
 • Ifyllt Chevaux Etrangers (gäller för Frankrike, se blankett längre ner på denna sida)

Träning utomlands

Vid denna typ av utlandsvistelse krävs ett temporärt exportcertifikat med en giltighetstid på sex månader. Ansvarig tränare ska meddela i god tid Svensk Travsport när hästen planerar att åka samt omgående meddela när den återinförs till Sverige. Har information om återinförsel ej lämnats förlängs exportcertifikatet automatiskt med ytterligare sex månader när den aktuella giltighetstiden går ut och en avgift tas ut.

Nödvändiga handlingar för träning utomlands

 • Hästpass
 • Veterinärintyg (måste vara utfärdat av officiell veterinär och får inte vara äldre än 48 timmar vid den första gränspasseringen)
 • Giltiga vaccinationer
 • Temporärt exportcertifikat för träning
 • Ifyllt Chevaux Etrangers (gäller för Frankrike, se blankett längre ner på denna sida)

Resultatinmatning

Resultatuppdatering under hästens utlandsvistelse kan ske i den mån Svensk Travsport har tillgång till resultatinformationen från utlandet.

Avgifter

Aktuella avgifter för de olika handlingarna hittar du på sidan med Svensk Travsports avgifter. Länken dit finns längre ner på denna sida.

Läs mer

Läs mer om utförsel av häst från Sverige på Jordbruksverkets och Tullverkets webbplatser. Länkar dit finns längre ner på denna sida.


kundtjanst@travsport.se