Foto: Maria Holmén, TR Bild

Tilläggsregistrering

Hästar som kommer till Sverige och ska stanna längre än 90 dagar ska tilläggsregistreras enligt en EU-förordning som trädde i kraft 2016. Ansökan om tilläggsregistrering skall göras inom 30 dagar från det att hästen kommer in i landet om den ska stanna mer än 90 dagar.


Tilläggsregisteringen görs hos en avelsorganisation eller annan passutfärdande organisation. Hästpasset måste skickas in till den registrerande organisationen vid en tilläggsregistrering.

För att veta om en varm- eller kallblodig travare är registrerad hos oss på Svensk Travsport söker du upp hästen i Sportappen här på travsport.se. Om det står importerad, under import eller temporärt införd på hemsidan är din i utlandet grundregistrerade häst redan tilläggsregistrerad i Sverige.

Om detta inte står, eller om hästen inte alls går att hitta på travsport.se behöver hästen tilläggsregistreras.

Om hästen befinner sig i Sverige men inte är tilläggsregistrerad enligt ovan ansöker du om tilläggsregistrering på olika sätt beroende på hästens användningsområde.

  • Om hästen ska vara aktiv i träning eller tävling ska du ansöka om temporär import för träning/tävling eller definitiv import. Läs mer i rutan längst ner.
  • Om hästen är ett sto och ska användas i travhästavel ska hästen importeras definitivt om avkomman ska registreras hos Svensk Travsport. Läs mer i rutan längst ner på sidan. Om stoet endast är här för betäckning ska du ansöka om temporär import för avel.
  • Om hästen inte är aktiv i avel/träning/tävling ska du ansöka om en så kallad tilläggsregistrering som ridhäst. Detta gör du genom att skicka in anvisad blankett, hästpasset samt förskottsbetala avgiften. Utförligare instruktioner finns på blanketten.

Hästen måste vara grundregistrerad i en av Svensk Travsport erkänd stambok för att kunna tilläggsregistreras, se Svensk Travsports registreringsreglemente.

Vad innebär det att hästen är tilläggsregistrerad som ridhäst i Sverige?
En häst som är tilläggsregistrerad som ridhäst hos Svensk Travsport är fortfarande registrerad i sitt nuvarande registerland. För utfärdande av hästpass är det landet som har grundregistrerat hästen som är ansvariga och det är alltså dit man ska vända sig om hästen behöver ett nytt pass. Ägarskifte och liknande görs hos det nuvarande registerlandets travförbund. Det kommer därmed inte finnas några ägaruppgifter om hästen på Svensk Travsports hemsida.

En häst som är tilläggsregistrerad som ridhäst har inga rättigheter att starta i travtävlingar i Sverige och en eventuell avkomma kan inte registreras i Svensk Travsports stambok.

Avgifter
Avgiften för tilläggsregistrering som ridhäst ska förskottsbetalas till något av de konton som finns angivna på blanketten Ansökan om tilläggsregistrering som ridhäst. På sidan Avgifter hittar du aktuell avgift för tilläggsregistrering. Du hittar länken dit i rutan längst ner på sidan.

I rutan längst ner på sidan finns en länk till Jordbruksverkets information om hästpass och tilläggsregistrering.

Svenskregistrerade hästar till EU-land
Reglerna gäller självklart även vid det omvända, alltså om en häst registrerad i Sverige ska befinna sig i ett annat EU-land. Liksom när en häst ska komma till Sverige är det lite olika tillvägagångssätt beroende på användningsområde.

  • Om hästen ska dit för träning och tävling eller avel går du till väga på samma sätt som tidigare och begär ett temporärt exportcertifikat för träning eller avel.
  • Om hästen ska registreras i det nya landet begär du ett definitivt exportcertifikat.
  • Om hästen inte ska användas som tävlingshäst eller inom aveln ska den tilläggsregistreras i det nya landet. Då de olika förbunden hanterar detta på olika sätt är det bäst att kontakta förbundet i det land dit hästen ska.


kundtjanst@travsport.se