Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Export

Ska du sälja en häst till utlandet? Här hittar du de regler som gäller då.


För att du ska kunna avföras som ägare och för att Svensk Travsport ska kunna utfärda ett exportcertifikat krävs följande.

  • Att Svensk Travsport erhåller blanketten Exportanmälan i original och komplett ifylld.
  • Att exportavgiften (se länken till Avgifter i rutan längst ner på sidan) betalas av köparen alternativt av säljaren. Exportavgiften måste betalas i förskott på något av de konton som står angivna på blanketten Exportanmälan. Observera att inbetalningen alltid måste märkas med hästens namn.

Det utfärdade exportcertifikatet skickas alltid till det officiella travförbundet i mottagarlandet. Som säljare kommer du inte att avföras som ägare till hästen innan exportcertifikat har utfärdats. Som säljare gör du därför klokt i att själv ombesörja att exportavgiften betalas och att exportanmälan skickas in.

Hästpass

Alla hästar måste ha ett hästpass för att ett ägarskifte och en export ska kunna ske. Saknar din häst ett hästpass måste du ansöka om ett sådant innan vi kan utfärda ett exportcertifikat.

Moms

Frågor angående moms vid försäljning av häst till utlandet besvaras bäst av din lokala skattemyndighet.

Nödvändiga handlingar vid transport

Under transporten till mottagarlandet ska hästen åtföljas av följande handlingar.

  • Hästpass
  • Veterinärintyg (Måste vara utfärdat av officiell veterinär och får inte vara äldre än 48 timmar vid lastning av hästen.)
  • Handling (till exempel kopia på kvitto eller faktura) som visar att hästen är såld till en utländsk köpare.

Vissa länder kan dessutom ha ytterligare krav. Du bör för säkerhets skull kontrollera detta med hästtransportören.

Läs mer

Läs mer om utförsel av häst från Sverige på Jordbruksverkets och Tullverkets webbplatser. Länkar dit hittar du i rutan längst ned på sidan.


kundtjanst@travsport.se