Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Import

Ska du importera en travhäst till Sverige? Här kan du läsa mer om vad som gäller kring import.


När du ska importera (definitiv import) en travhäst till Sverige måste travförbundet i utförsellandet utfärda ett exportcertifikat som de skickar till Svensk Travsport. Det är hästens registrerade ägare som ansvarar för att exportcertifikatet når oss.

När vi fått exportcertifikatet skickar vi ut material till hästens tränare alternativt ägare för DNA-typning av hästen. När vi sedan fått provsvaret kan hästen färdigregistreras i Sverige.

Hästen måste vara härstamningskontrollerad genom DNA-typning och färdigregistrerad hos aktuellt registerland och dessutom måste kontrollprover ha tagits och godkänts i Sverige.

Aktuella avgifter för registrering och DNA-typning hittar du på sidan Avgifter. Observera att avgifterna faktureras till den som står som hästens ägare på exportcertifikatet.

Import av varmblod

Varmblodiga hästar kan definitivimporteras till Sverige om de är ursprungsregistrerade i ett land med en av Svensk Travsport erkänd stambok. Godkända länder är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Varmblodiga ston, hingstar och valacker som är ursprungsregistrerade i Australien, Kanada, Nya Zeeland eller USA får registreras i Sverige om övriga villkor för registrering enligt avels- och registreringsreglementet är uppfyllda.

Hingstar och valacker som importerats från Australien, Kanada, Nya Zeeland eller USA och/eller har startat i Sverige före 1 januari 2019, kommer även fortsatt att ha sk. tvångsprissumma. Länk till mer information om tvångsprissumma hittar du i rutan längst ner på sidan.

Även hästar från ovanstående länder som tillkommit via embryotransfer och som registrerats i sitt hemland efter den 1 januari 2007 kan importeras.

Import av kallblod

Kallblodiga ston, hingstar och valacker får importeras från Norge om den uppfyller svenska införselbestämmelser.

Läs mer

Läs mer om importreglerna i Avels- och Registreringsreglemente för Svensk Travsport, som du hittar i rutan längst ner på sidan. Där hittar du även en länk till sidan med akutella avgifter för import med mera.

Läs mer om införsel av häst till Sverige på Jordburksverkets och Tullverkets webbplatser. Länkar dit finns nedan.


kundtjanst@travsport.se