Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Tävling och träning i Sverige

Ska du resa från utlandet till Sverige och tävla med din häst? Eller kanske sätta din häst i svensk träning?


Här är en sammanfattning av de regler som gäller när en utlandsregistrerad/-tränad häst ska göra en enstaka start i Sverige, alternativt starta i flera lopp och/eller tränas här.

Travförbundet i hästens hemland måste så klart alltid kontaktas innan resan till Sverige – oavsett om resans syfte är tävling eller träning.

Varmblod
Alla hästar med så kallad inländarrätt i ett UET-land* samt hästar från Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA får starta i Sverige.

Hingstar och valacker från Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA som kom till Sverige för träning och/eller tävling för första gången före 1/1 2019 kan ha belastats med en så kallad tvångsprissumma om hästen då inte uppfyllde importkraven. Denna regel togs bort från och med 1/1 2019, men de tvångsprissummor som innan dess påförts en häst kvarstår. De räknas dock inte upp med hästens ålder så som de tidigare reglerna var utformade utan fryses på den summa hästen belastats med per 31/12 2018.

Kallblod
I enlighet med det svensk-norska kallblodssamarbetet får kallblodstravare i norsk träning fritt anmälas till lopp i Sverige.

Undantaget är svenska mästerskap och lopp där hästar uttages av respektive lands travförbund.

Enstaka start i Sverige

Alla hästar som är registrerade i länder utanför Norden måste ha ett temporärt exportcertifikat för tävling utfärdat av registerlandets travförbund för att få starta i Sverige.

In English: nomination/start declaration of international horses

Startanmälan av utlandstränade hästar
För hästar tränade i andra länder som ska startanmälas till svenska lopp måste Svensk Travsport ha tid och möjlighet att inhämta och registrera hästarnas aktuella uppgifter för t ex resultat och startprissumma. Därför ska startanmälan av utlandstränade hästar ske senast kl 09:00 en arbetsdag innan startanmälan för svensktränade hästar. Hästens senaste vaccination måste vid den tidpunkten vara meddelad till travförbundet i hemlandet och registrerad i deras system.

Aktuellt datum/tid för startanmälan av utlands- respektive svensktränade hästar anges i propositionen. Se även nästa stycke för certifikat och racing card.

Startanmälan av utlandstränade hästar sker via email med detta formulär som bilaga. Fyll i formuläret, bifoga den som bilaga i ett email och skicka till startdeclaration@travsport.se. Skicka en häst per email och ange hästnamn, tävlingsdatum och tävlingsbana i mailets ämnesrad.

Det går även att startanmäla via telefon +46 8 475 27 50.

Certifikat och resultatuppgifter för utlandstränade hästar
För hästar tränade i utomnordiska länder som ska göra enstaka start i Sverige behöver Svensk Travsport få ett temporärt exportcertifikat och racing card (resultatuppgifter) från tränarens nationsförbund. För de flesta länder behöver Svensk Travsport ha dessa uppgifter senast vid tiden för utlandstränad startanmälan, men för vissa länder räcker det med att certifikatet finns hos Svensk Travsport senast dagen innan tävlingsdagen. För nordiska länder behövs inget certifikat alls. Skillnaden beror på vilken möjlighet Svensk Travsport har att inhämta digital information från det aktuella nationsförbundet. Se nedan vad som gäller för ditt land. Det är tränarens ansvar att se till att nationsförbundet skickar uppgifterna i tid.

- För hästar tränade i följande länder behöver tränaren be sitt nationsförbund att skicka ett certifikat och racing card till Svensk Travsport senast vid tiden för utländsk startanmälan:
Australien, Belgien, Estland, Italien, Litauen, Malta, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Österrike. Nationsförbundet mailar certifikat och racing card till certificate@travsport.se.

- För hästar tränade i följande länder behöver tränaren be sitt nationsförbund att skicka ett certifikat till Svensk Travsport senast dagen före tävlingsdagen:
Frankrike, Kanada, Nederländerna, Tyskland och USA. Nationsförbundet mailar certifikat till certificate@travsport.se.

- För hästar tränade i nordiska länder behöver tränaren inte be sitt nationsförbund att skicka ett certifikat till Svensk Travsport:
Danmark, Finland och Norge.

Träning i Sverige

Varmblodiga hästar (ej hästar som tillkommit via embryotransfer och som registrerats i sitt hemland före den 1 januari 2007) med inländarrätt i ett UET-land* som ägs av i Sverige bosatt person och som ska vara i svensk träning måste importeras definitivt till Sverige för att få tränas och tävla här. Motsvarande bestämmelser gäller även för svenskfödda hästar som exporterats.

Alla utlandsregistrerade hästar som ska tränas i Sverige måste ha ett temporärt exportcertifikat utfärdat av registerlandets travförbund (erkänt av ST). Exportcertifikat för träning måste förnyas var sjätte månad, eller oftare för de länder som har exportcertifikat med kortare giltighetstid, och det är hästägarens ansvar att se till att certifikatet förnyas. Saknas giltigt certifikat kan ST ta bort hästen från aktuell tränares träningslista.

Registrering av häst i Jordbruksverkets databas
En häst som ska stanna i Sverige mer än 90 dagar behöver registreras av hästägaren i den centrala hästdatabasen hos Jordbruksverket inom 30 dagar. Det är hästägarens ansvar att detta sker, och registreringen görs via Svensk Travsport. För att kunna registrera hästen behöver Svensk Travsport få in hästens uppgifter från hästpasset. Vänligen skicka en kopia (foto) av passet med nedanstående information till kundtjanst@travsport.se

  • Framsida
  • Beskrivning av hästen
  • Datum för utfärdande av pass
  • Information om hästen är tillåten för livsmedelsproduktion eller inte

När Svensk Travsport har fått alla uppgifter fyller vi i informationen om hästen och skickar informationen vidare till Jordbruksverket. Inom två veckor kan hästägaren sedan registrera hästen i den centrala hästdatabasen.

Ägarskifte
En häst som är införd i Sverige temporärt för träning/tävling är fortfarande grundregistrerad i sitt hemland. Detta innebär att ett ägarskifte av denna häst görs hos det lands travförbund där hästen är grundregistrerad.

Då ägarskiftet är registrerat i hästens hemland är det viktigt att den nya ägaren begär att ett nytt temporärt exportcertifikat med de korrekta ägarförhållandena sänds till Svensk Travsport. Först då kan en ny ägare registreras hos Svensk Travsport.

Avgifter
Aktuella avgifter för de olika handlingarna hittar du på sidan med Svensk Travsports avgifter. Länken dit finns i rutan längst ner på sidan.

Läs mer
Läs mer om införsel av häst till Sverige på Jordbruksverkets och Tullverkets webbplatser. Länkar dit hittar du i rutan längst ner.

*Länder anslutna till UET: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


kundtjanst@travsport.se