Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Tävling och träning i Sverige

Ska du resa från utlandet till Sverige och tävla med din häst? Eller kanske sätta din häst i svensk träning?


Här är en sammanfattning av de regler som gäller när en utlandsregistrerad/-tränad häst ska göra en enstaka start i Sverige, alternativt starta i flera lopp och/eller tränas här.

Travförbundet i hästens hemland måste så klart alltid kontaktas innan resan till Sverige – oavsett om resans syfte är tävling eller träning.

Varmblod
Alla hästar med så kallad inländarrätt i ett UET-land* samt hästar från Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA får starta i Sverige.

Hingstar och valacker från Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA som kom till Sverige för träning och/eller tävling för första gången före 1/1 2019 kan ha belastats med en så kallad tvångsprissumma om hästen då inte uppfyllde importkraven. Denna regel togs bort från och med 1/1 2019, men de tvångsprissummor som innan dess påförts en häst kvarstår. De räknas dock inte upp med hästens ålder så som de tidigare reglerna var utformade utan fryses på den summa hästen belastats med per 31/12 2018.

Kallblod
I enlighet med det svensk-norska kallblodssamarbetet får kallblodstravare i norsk träning fritt anmälas till lopp i Sverige.

Undantaget är svenska mästerskap och lopp där hästar uttages av respektive lands travförbund.

Enstaka start i Sverige

Alla hästar som är registrerade i länder utanför Norden måste ha ett temporärt exportcertifikat för tävling utfärdat av registerlandets travförbund för att få starta i Sverige.

Startanmälning av hästar i utländsk träning
Hästar i utländsk träning ska startanmälas till Svensk Travsport senast kl. 09.00 vardag före anmälningstidens ordinarie utgång. Hästens senaste vaccination måste vid den tidpunkten vara meddelad till travförbundet i hemlandet och registrerad i deras system.

Träning i Sverige

Varmblodiga hästar (ej hästar som tillkommit via embryotransfer och som registrerats i sitt hemland före den 1 januari 2007) med inländarrätt i ett UET-land* som ägs av i Sverige bosatt person och som ska vara i svensk träning måste importeras definitivt till Sverige för att få tränas och tävla här. Motsvarande bestämmelser gäller även för svenskfödda hästar som exporterats.

Alla utlandsregistrerade hästar som ska tränas i Sverige måste ha ett temporärt exportcertifikat utfärdat av registerlandets travförbund. Exportcertifikat för träning måste förnyas var sjätte månad och det är hästägarens ansvar att se till att certifikatet förnyas.

Registrering av häst i Jordbruksverkets databas

En häst som ska stanna i Sverige mer än 90 dagar behöver registreras av hästägaren i den centrala hästdatabasen hos Jordbruksverket inom 30 dagar. Det är hästägarens ansvar att detta sker, och registreringen görs via Svensk Travsport. För att kunna registrera hästen behöver Svensk Travsport få in hästens uppgifter från hästpasset. Vänligen skicka en kopia (foto) av passet med nedanstående information till kundtjanst@travsport.se

  • Framsida
  • Beskrivning av hästen
  • Datum för utfärdande av pass
  • Information om hästen är tillåten för livsmedelsproduktion eller inte

När Svensk Travsport har fått alla uppgifter fyller vi i informationen om hästen och skickar informationen vidare till Jordbruksverket. Inom två veckor kan hästägaren sedan registrera hästen i den centrala hästdatabasen.

Ägarskifte
En häst som är införd i Sverige temporärt för träning/tävling är fortfarande grundregistrerad i sitt hemland. Detta innebär att ett ägarskifte av denna häst görs hos det lands travförbund där hästen är grundregistrerad.

Då ägarskiftet är registrerat i hästens hemland är det viktigt att den nya ägaren begär att ett nytt temporärt exportcertifikat med de korrekta ägarförhållandena sänds till Svensk Travsport. Först då kan en ny ägare registreras hos Svensk Travsport.

Avgifter
Aktuella avgifter för de olika handlingarna hittar du på sidan med Svensk Travsports avgifter. Länken dit finns i rutan längst ner på sidan.

Läs mer
Läs mer om införsel av häst till Sverige på Jordbruksverkets och Tullverkets webbplatser. Länkar dit hittar du i rutan längst ner.

*Länder anslutna till UET: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


kundtjanst@travsport.se