Foto: Svensk Travsport

Hästpass

I enlighet med EU:s beslut (2000:68/EG) måste alla hästar ha ett hästpass samt vara märkta.


Som av Jordbruksverket godkänd register- och stambokförande förening är det Svensk Travsport som utfärdar hästpass för kall- och varmblodstravare.

Hästpasset är en identitetshandling där uppgifter om ägare, härstamning, vaccinationer, laboratorieundersökningar, behandlingar med mera ska framgå. Passet ska dessutom innehålla ett konturdiagram som beskriver hästens färg och tecken samt frysmärknings- och/eller chipmärkningsnummer.

Pass krävs för samtliga hästar inom EU.

Inom den svenska travsporten har hästpass från och med år 2000 utfärdats i samband med att fölen registreras. Kostnaden för hästpass är inkluderad i anmälnings/registreringsavgiften.

För hästar födda före år 2000 åligger det ägaren att ansöka om hästpass. Du kan hämta hästpassansökan under Blanketter eller beställa en från Svensk Travsports kundtjänst. Om hästens originalpass saknas kan du via sidan Blanketter hämta en ansökan om dubblett av hästpass

I enlighet med gällande EU-direktiv och Svensk Travsports Tävlingsreglemente ska hästpasset alltid medfölja hästen.

Importerade hästar

Kravet på pass gäller även importerade hästar. Om du ska importera en häst, som inte har ett giltigt hästpass, behöver du ansöka om ett sådant hos Svensk Travsport om hästen importeras från ett icke EU-land.

Importeras hästen från ett EU-land och har ett giltigt pass ska det sändas in till Svensk Travsport för stämpling. Saknas ett giltigt pass skall ursprungslandet kontaktas. Det gäller även om originalpasset kommit bort.

Vid avlivning

I dag ställs stora krav från Livsmedelsverket på att de hästar som slaktas ska kunna identifieras samt att de inte blivit behandlade med läkemedel som innebär att de inte får bli livsmedel.

Identifieringen sker via passet där det även ska vara ifyllt om hästen är avsedd för livsmedel eller ej. En del äldre utländska pass saknar de så kallade livsmedelssidorna, vilket innebär att hästen nekas slakt.

När du beställer tid för slakt är det viktigt att höra med aktuellt slakteri att hästen tas emot och avlivas även om den inte får bli livsmedel. Saknas livsmedelssidor, har du ett duplikatpass eller om hästen är behandlad med vissa läkemedel får den inte gå till slakt utan avlivas och destrueras.

Mer information finns på Jordbruksverkets, Livsmedelsverkets och Hästnäringens Nationella Stiftelses webbplatser. Länkar hittar du i rutan längst ner på sidan.

Uppdatera uppgifter i hästpasset

Om din häst t.ex. har kastrerats eller tagits ur livsmedelskedjan behöver du, förutom att se till att det registreras i hästpasset, även meddela Svensk Travsport. Detta gör du genom att antingen registrera det via ditt konto på travsport.se eller genom att skicka in hästpasset till Svensk Travsport. För att kunna registrera kastration på travsport.se behöver du vara företrädare eller tränare till hästen och för att registrera urtag ur livsmedelskedjan behöver du vara företrädare.

Du hittar mer information om vad som gäller för uppdatering av hästpass på Jordbruksverkets webbplats. Länk finns längst ner på sidan. 

Ny hästpassförordning från och med 1 januari 2016:

Hästpassens utseende
Hästpass utfärdade efter 1 januari 2016 ser lite annorlunda ut jämfört med tidigare. De är nu mer enhetliga över hela EU, och bland annat har ordningen på sidorna i hästpasset ändrats.

Tilläggsregistrering
De hästar som kommer till Sverige och ska stanna längre än 90 dagar behöver tilläggsregistreras i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Detta gäller även hästar som kommit in i landet före den 1 januari 2016. 

Ansökan om tilläggsregistrering ska göras inom 30 dagar från det att hästen kommer in i landet om den ska stanna mer än 90 dagar. De hästar som kommit till Sverige före den 1 januari 2016 ska ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016.

Tilläggsregisteringen görs hos en avelsorganisation eller passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion. Vid tilläggsregistrering ska hästpasset skickas in till den registrerande organisationen.

För att veta om ett varm- eller kallblod är registrerat hos oss på Svensk Travsport söker du upp hästen här på travsport.se. Om det står importerad, under import eller temporärt införd på hemsidan (se exempel nedan) är din i utlandet grundregistrerade häst redan tilläggsregistrerad och du behöver inte göra något mer. 

Särskild förtur

Särskild förtur kan, mot en extra avgift, ges vid utfärdande av hästpass. En länk till sidan med aktuella avgifter hittar du i rutan längst ner på sidan.

Gamla pass

Tidigare utfärdade pass (bestående av endast en A4-sida) uppfyller inte kraven på giltiga hästpass och gäller därför inte längre. Har din häst ett sådant måste du ansöka om ett nytt hästpass. Kontakta då Svensk Travsport för mer information.

Läs mer om hästpass på Jordbruksverkets webbplats. Länken dit finns i rutan längst ner på sidan.

Godkända identifierare

Har du en häst född före år 2000 som saknar hästpass? Du kan då hämta hästpassansökan under Blanketter eller beställa en från Svensk Travsports kundtjänst. I samband med passansökan måste hästen identifieras och det måste ritas ett så kallat konturdiagram på hästen.

Alla veterinärer är behöriga att fylla i konturdiagram i ansökan om hästpass för äldre svenskfödd häst eller häst importerad från icke EU-land. 

Om du ska identifiera ett föl ska du i stället använda dig av listan Identifierare godkända för identifiering och chipmärkning av svenska travhästar, som även den finns i rutan nedan. Personerna på den listan är även godkända för identifiering av importerade eller färdigregistrerade travhästar.


kundtjanst@travsport.se