Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Hästens namn

Svensk Travsport registrerar årligen cirka 3 500 varmblodsföl och drygt 500 kallblodsföl. Varje travhäst måste ha ett "unikt" namn.


På registreringsansökan kan du lämna upp till tre namnförslag på ditt föl. Svensk Travsports målsättning är sedan, att i så hög grad det är möjligt, tillgodose önskemålen om vad hästen skall heta. Det finns dock vissa regler vi alltid måste följa, till exempel om hur långt ett namn får vara.

Om inget av de tre namnförslagen kan godkännas har vi rätt att välja ett namn tills vidare för att kunna registrera fölet i vårt datasystem. Fram till dess att hästen har fått sitt pass kan du skicka in nya namnförslag, och få en namnändring gjord utan kostnad.

Ett informationsbrev skickas ut som visar vilket namn som noterats så snart din registreringsansökan har blivit behandlad.

Vad får hästen heta?

En travhästs namn får bestå av högst 18 tecken, inklusive mellanslag. Namnet får inte innehålla siffror eller specialtecken som exempelvis bindestreck (-) eller accent (é). Undantaget är apostrof, som är tillåtet då det ersätter utelämnade bokstäver och därmed är språkligt korrekt.

Ett namn som kan uppfattas som olämpligt, eller som kan förväxlas med ett redan registrerat namn godkänns inte. Namn får "återanvändas" om det förflutit mer än 20 kalenderår efter den föregående namnregistreringen. Det gäller dock inte om namnet fortfarande anses förknippas med den hästen.

Undvik även tillkrånglade stavningar av till exempel engelska namn, dels för att underlätta vid anmälningar, men också för att undvika att det registreras flera hästar med likalydande namn.

Alla kallblodiga travhästar ska enligt traditionen döpas med svenska eller norska namn.

Observera att Svensk Travsport inte ansvarar för om registrerat hästnamn strider mot lagen om varumärkesskydd. Det är den som låter registrera namnet, det vill säga uppfödaren/ägaren, som har allt ansvar för eventuellt varumärkesintrång.

Namnändring

Namnändring av häst görs utan kostnad fram till dess att du har mottagit hästens pass. Efter det kan en namnändring endast ske innan hästen för första gången anmäls till ett premie- eller kvalificeringslopp, eller för ett ostartat sto fram till den första betäckningen.

Svensk Travsport registrerar endast namnändringar för svenskfödda hästar som fortfarande är svenskregistrerade. Om du vill byta namn på en häst som ska importeras till Sverige måste detta ske innan exporten från ursprungslandet. Kontakta i så fall travförbundet i det aktuella landet.

Läs mer om reglerna kring hästarnas namn i Registeringsreglemente för Svensk Travsport.


kundtjanst@travsport.se