Foto: Maria Holmén, TR Bild

Avels- och registreringsreglementet

Svensk Travsport är godkänt av jordbruksverket som avelsorganisation och stamboks- och registerförande förening för travhästar.


Detta uppdrag innebär att vi på Svensk Travsport har hand om många avelsfrågor av ren myndighetskaraktär, som kan regleras av både den svenska staten och EU:s direktiv. Några arbetsuppgifter som styrs av andra bestämmelser än travets egna regler är seminhantering, språngrullor, betäckningsbevis, hästpass och identifiering av hästar.

Avels- och registeringsreglemente för Svensk Travsport

I Avels- och registreringsreglemente för Svensk Travsport samlas alla regler som styr avels-, stamboksförings- och registreringsfrågor samt personregistret. Här finns också påföljder för den som bryter mot dessa regler. Reglementet revideras varje år.

I reglementet finns regler kring bland annat stambokföring, registrering av hästar och personer, hästpass, avelsvärdering och prövning av hingstar, betäckningar, fölredovisning, utredningsåtgärder och överklaganden. Registreringsreglementet har följande tio avsnitt. 

  1. Inledande bestämmelser (Om reglementet)
  2. Organisationen för Svensk Travsports registrerings- och avelsverksamhet m.m.
  3. Svensk Travsports stamböcker och register
  4. Registrering i stamböckerna
  5. Avelsverksamhet
  6. Avelsvärdering
  7. Personregister
  8. Gemensamma bestämmelser
  9. Påföljder vid överträdelse av detta reglemente
  10. Överklagande av beslut, m.m.


kundtjanst@travsport.se