Foto: Maria Holmén, TR Bild

Pilotprojekt kring plötsliga dödsfall på hästar

Svensk Travsport initierar nu ett pilotprojekt kring utökad rapportering vid plötsliga dödsfall på hästar. Arbetet syftar till att samla in så mycket information det går kring omständigheterna vid plötsliga dödsfall i samband med travtävlingar. Projektet inleds med en djupare uppföljning på de fyra fall som skett under juni 2023.


- Det är alltid tragiskt när en häst avlider i samband med tävling och det uppstår många frågor kring vad orsaken var och om något kunde gjorts för att förhindra detta. Då alla hästar som dör i samband med tävling obduceras så vet vi ganska mycket om själva dödsorsaken och vi vet också att det inte är särskilt vanligt om man tittar på statistiken över tid. Utöver obduktionsrapporterna vill vi nu ta reda på så mycket vi kan om de här fallen även om vi inte har någon anledning att misstänka något samband, säger Maria Croon, vd Svensk Travsport.

Från och med nu kommer ett antal åtgärder sättas in för att samla in mer information om de fall när hästar avlider i samband med travtävlingar. Dels kommer all historisk forskning och information som finns tillgänglig samlas ihop och läggas in i samma system, dels kommer ett utökat frågeformulär tas fram som tar in så många faktorer som möjligt. Det kan handla om exempelvis väder under tävlingsdagen, utrustningsdetaljer, sjukdomshistorik, hästens övriga beteende och prestationer före tiden den avled, tävlingsintensitet och härstamning.

- Vi gör ett arbete nu för att komma fram till exakt vilka frågor vi ska ställa och de fyra närliggande fallen blir en pilot för att utvärdera och utveckla detta. Vi kommer arbeta med hästens tränare, skötare, kusk och transportör för att få ut mesta möjliga information. Det kommer innebära att vi ställer frågor som kan tyckas irrelevanta och som inte har något direkt samband med att hästen avlidit, men vi vill som sagt skapa en så bra helhetsbild som möjligt kring dessa fall för att i framtiden kunna forska mer på orsaker och kanske också förebyggande åtgärder, säger Maria Croon.

Arbetet med den utökade rapporteringen och insamlandet av information inleds omedelbart.