Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Ändrad tidplan för identifiering av utlandsfödda föl

Den tidsplan som var tänkt från början med föl födda från och med 2025 har visat sig vara alltför optimistisk. Den nya tidplanen gör att detta nu gäller från och med 2026 istället.


Ett antal saker måste falla på plats för att ett nytt regelverk, som dessutom måste implementeras med framförhållning, ska kunna beslutas. Till och med 2025 behöver nu varmblodsföl som ska registreras i den svenska stamboken komma till Sverige för identifiering och DNA-prov innan årsskiftet födelseåret precis som tidigare.

Här hittar du info om begreppet svenskfödd och tidplanen för utlandsfödda föl är ändrat även här. Observera att det föreligger inga andra ändringar gällande arbetet med begreppet svenskfödd.