Foto: Matilda Öhrman, TR Bild

Seedningsregler

I insatsloppens finaler vill publiken se de bästa hästarna mötas. Därför seedas hästarna så att de bästa inte behöver möta varandra redan i uttagningsloppen. Seedningen görs efter fastställda regler som baseras på hur mycket pengar hästarna tjänat hittills i karriären och hur mycket startpoäng hästen har för tillfället.


Hästarna seedas med hänsyn till insprungna pengar och startpoäng. Startpoängen värderas utifrån de fem senaste starterna.

Varje häst erhåller ett ordningstal (exempel: Hästen med högsta prissumma och högst startpoäng får ordningstalet 1 + 1 = 2).

Rankning

Hästen med det lägsta ordningstalet rankas som nummer 1, hästen med näst lägsta ordningstal som nummer 2 och så vidare. Om två eller flera hästar har samma ordningstal prioriteras den som har högre prissumma. Om även prissumman är lika sker lottning om vilken häst som ska rangordnas först.

Indelning

Utifrån hur hästarna har seedats delas de sedan in i seedningsavdelningar. Se exempel i tabell nedan där utgångspunkten är att det ska köras fyra uttagningslopp (siffran ett anger den högst rankade hästen, det vill säga hästen med lägst ordningstal, siffran två anger den näst högst rankade hästen och så vidare).

Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Avdelning 4
Häst 1 Häst 2 Häst 3 Häst 4
Häst 8 Häst 7 Häst 6 Häst 5
Häst 9 Häst 10 Häst 11 Häst 12
Häst 16 Häst 15 Häst 14 Häst 13


I de fall där en tränare har flera hästar som enligt seedningsreglerna hamnar i samma avdelning, flyttas den sämre rankade hästen till annan avdelning i den mån det är möjligt.


kundtjanst@travsport.se