Foto: Malin Albinsson, TR Bild

Kör- och montélicensutbildning ponny

Vill du börja köra ponnytrav? Kontakta din närmaste travskola. Kursen är både praktisk och teoretisk och ges av landets travskolor. Information om kursdatum finns på travbanornas hemsidor.


Anmälan: Via travskola.se. Där kan du också hitta information om kostnad samt kontaktperson.

Innehåll och kursupplägg
Kursen skall genomföras på minst 12 tillfällen fördelade under 6-10 veckor, där ett teoretiskt pass kan samköras med ett praktiskt utbildningstillfälle samt att det samma dag eller vid två olika tillfällen under en vecka kan genomföras 2 utbildningslopp. Deltagaren skall ges möjligheten att genomföra minst 10 godkända utbildningslopp under utbildningen.

I ponnylicensen ingår ett tränaransvar, varför detta område också ingår i kursen. För deltagare som endast önskar ta en ponnytränarlicens skall de medverka på de teoretiska delarna i kursen samt bli godkända i det teoretiska och praktiska provet, innan de kan ansöka om licens.

Behörighetskrav
Deltagaren skall kunna läsa och förstå instruktioner, känna till grundläggande säkerhet i stallet och vid körning/ridning, kunna sela/sadla säkert, ha kört/ridit snabbjobb på ponny regelbundet under minst 1 års tid. Deltagaren ska ha genomgått guldkursen eller ha motsvarande kunskap.

Deltagaren får påbörja licensutbildningen det år den fyller 8 år.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om kör- eller montélicens vid ditt travsällskap.


kundtjanst@travsport.se