Foto: TR Bild

Ytterligare en digital tjänst släppt

Sedan tidigare finns möjlighet att registrera såväl ägarskifte som leasing via användarkonto här på travsport.se. Nu har även uppsägning av leasing lagts till de digitala tjänsterna. För alla tre krävs att samtliga parter har användarkonto och ett svenskt Bank-ID.


Uppsägning av leasing kan göras av företrädaren för ägarskapet eller företrädaren för hyrestagaren och uppsägningen måste vara ömsesidig. Det spelar ingen roll om registreringen av leasingen är gjord via användarkonto eller blankett så länge båda företrädarna uppfyller kraven, det vill säga är myndiga, har ett användarkonto samt har ett svenskt Bank-ID. Ensidig uppsägning behöver även fortsatt göras via postal blankett. I ett första läge kommer endas leasingavtal som är möjliga att säga upp digitalt att visas i användarkontot, men längre fram kommer funktionen att utvecklas ytterligare så att alla avtal kommer att synas.

Nu finnas alltså möjlighet att registrera ägarskiften samt att såväl registrera som avsluta en leasing digitalt via användarkontot här på travsport.se. För att använda dessa digitala tjänster krävs att båda parter, inklusive eventuella delägare/delhyrestagare, är myndiga, har ett användarkonto på travsport.se samt ett svenskt Bank-ID. Om någon part saknar detta går det dessvärre inte att använda våra digitala tjänster.