Svensk Travsport

Foto: Micke Gustafsson, TR Bild

Leasing

Svensk Travsport registrerar leasing endast gällande tävlingsändamål. Här kan du läsa mer om hur du ska göra för att anmäla leasing av en häst.


Det görs med hjälp av blanketten Anmälan om leasing/Leasingavtal som du hittar i rutan nertill på sidan (den finns också att hämta på närmaste travbanas sekretariat). Blanketten måste skickas in till oss med namnteckningar i original.

Leasingblanketten fungerar som underlag för registrering av leasingen och som ett avtal parterna emellan. Tänk dock på att det kan vara bra att skriftligen komplettera leasingavtalet med ett separat avtal med de ytterligare villkoren som ni eventuellt kommer överens om. Det kompletterande avtalet behöver inte skickas in till Svensk Travsport.

Avgift för registrering av leasing debiteras hyrestagaren (se länken till Avgifter i rutan längst ner).

Leasingen registreras inom en vecka. Förtur kan i brådskande fall ges mot högre avgift efter kontakt med Svensk Travsports Kundtjänst.


kundtjanst@travsport.se