Foto: Mikael Wikner, TR Bild

Leasing

Svensk Travsport registrerar leasing endast gällande tävlingsändamål. Här kan du läsa mer om hur du ska göra för att anmäla leasing av en häst samt hur du gör för att avsluta leasing.


Det görs med hjälp av blanketten Anmälan om leasing/Leasingavtal som du hittar i rutan nertill på sidan (den finns också att hämta på närmaste travbanas sekretariat). Blanketten måste skickas in till oss med namnteckningar i original.

Leasingblanketten fungerar som underlag för registrering av leasingen och som ett avtal parterna emellan. Tänk dock på att det kan vara bra att skriftligen komplettera leasingavtalet med ett separat avtal med de ytterligare villkoren som ni eventuellt kommer överens om. Det kompletterande avtalet behöver inte skickas in till Svensk Travsport.

Registrering av leasing av häst och uppsägning av leasing kan också genomföras digitalt. Alla parter (företrädare för ägare/uthyrare och samtliga leasingtagare) behöver ha ett användarkonto på travsport.se samt svenskt Bank-ID för att en digital registrering av leasing ska kunna genomföras. Vissa faktorer är stoppande i det digitala flödet, en person får exempelvis inte vara minderårig. Varken uthyrare eller företrädare för leasingtagare får ha en ekonomisk spärr. För att komma åt tjänsten behöver du logga in på ditt användarkonto. Saknar du användarkonto kan du skapa ett via länken nedan.

Avgift för registrering av leasing debiteras hyrestagaren (se länken till Avgifter i rutan längst ner).
Ingen avgift tas ut för uppsägning av leasing.

Anmälan av leasing och uppsägning av leasing registreras inom en vecka. Förtur kan i brådskande fall ges mot högre avgift efter kontakt med Svensk Travsports Kundtjänst.


kundtjanst@travsport.se