Foto: Petri Johansson, TR Bild

Branschvillkor

Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST) och Travtränarnas Riksförbund (TR) har tillsammans med Svensk Travsport tagit fram nya branschvillkor för hästägare och tränare.


Branschvillkoren riktar sig dels till de tusentals som redan äger travhäst i Sverige och dels till alla de som är intresserade att komma in i travsportens spännande värld som hästägare, men som känner sig osäkra. Genom tydliga avtal mellan ägare och tränare ökar tryggheten. Till avtalet hör också en checklista som hjälper tränare och hästägare att gå igenom förutsättningarna för hästägandet.

Branschvillkoren och checklistan finns i rutan nertill på sidan. De finns även under Blanketter.


kundtjanst@travsport.se