Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Se över försäkringarna

Många hästägare har sin häst bättre försäkrad än sig själv. Kanske är det ett bevis, så gott som något, på att hästen har en central plats i familjen och livet.


Om hästen är i professionell träning kan hästägaren förvänta sig hjälp av tränaren. I andra fall måste hästägaren själv känna till vad som gäller, och bevaka sina rättigheter.

Licensierad trygghet

Hästar i proffs- eller amatörträning, registrerade hos Svensk Travsport, omfattas per automatik av ett visst försäkringsskydd.

  • Svensk Travsports ansvarsförsäkring täcker alla typer av skador som en Svensk Travsport-registrerad häst i A- eller B-träning förorsakar utomstående. Det här under förutsättning att ansvarig person – till exempel ägare, tränare, kusk eller skötare – varit vårdslös.
  • Svensk Travsports hästdrulleförsäkring täcker skador som Svensk Travsport-registrerad häst orsakar på egen egendom, annans egendom (ej annan häst) och på annan utomstående person. Skyddet gäller på travbanan, hemma på gården eller där hästen orsakar skadan.
  • Svensk Travsports kollisionsförsäkring täcker skador som uppstått på häst och som uppkommit vid kollision mellan travekipage i samband med tävling. Gäller alla Svensk Travsport-registrerade hästar.
  • Kollektiv olycksfallsförsäkring gäller alla licensinnehavare, samt lärlingar anställda av proffstränare. Ersättning betalas vid skada som uppstått vid aktivitet förknippad med travsport.

Läs mer under Försäkringar. Länken dit finns i rutan nedan.

Det obligatoriska gränslandet

Det hör försäkringar till att olika bedömningar måste göras. Ibland är det inte alls enkelt. Vad kan till exempel räknas som "aktivitet förknippad med travsport"? Gäller försäkringen när hästägaren får ryggskott vid mockning, eller när han/hon halkar på lemmen till hästtransporten? Om den som drabbas av skada inte kommer överens med försäkringsbolaget kan ärendet tas upp i skaderegleringsnämnden. Där finns representanter från flera av travsportens organisationer.

Komplettering krävs

Liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring för hästen tecknar hästägaren själv.

Hästförsäkringarnas villkor kan skilja sig åt mellan olika bolag. Bland annat kan graden av täckning för veterinärvårdskostnader variera.

Kom ihåg att Svensk Travsports försäkringar bara täcker skador som hästen orsakat, eller som sker i samband med utövande av travsport. Det är viktigt att se över, och kanske komplettera med, försäkringsskydd för exempelvis:

  • Stöld och brand.
  • Personlig olycksfallsförsäkring.
  • Avbrotts-/ersättarförsäkring.

Och, inte minst viktigt: försäkring för medhjälpare i verksamheten, som inte har licens.


kundtjanst@travsport.se