Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Ägarskifte

När en häst byter ägare måste detta anmälas till Svensk Travsport, så att omregistrering i ägarregistret kan ske.


Ägarskifte görs med hjälp av blanketten Anmälan om ägarskifte, som du hittar i rutan längst ner på sidan (den finns också att hämta på närmaste travbanas sekretariat). Blanketten måste skickas in till oss med namnteckningar i original av hos Svensk Travsport registrerad företrädare för säljaren och samtliga köpare.

Ägarskifte kan också genomföras digitalt. Alla parter (företrädare för säljare och samtliga köpare) behöver då ha ett användarkonto på travsport.se samt svenskt Bank-ID. I vissa fall går det inte att genomföra digitala ägarskiften, exempelvis om någon part är minderårig eller om en ekonomisk spärr finns registrerad för säljaren eller företrädare för köparen.

För att komma åt tjänsten för digitalt ägarskifte behöver du logga in på ditt användarkonto och identifiera dig med Bank-ID. Saknar du användarkonto kan du skapa ett via länken nedan. Observera att endast fysiska personer kan skaffa användarkonto, men att du som äger hästar i bolagsform ändå kan hantera dessa via ditt personliga användarkonto om blanketten Fullmakt, bolagsrepresentant användarkonto fylls i och skickas in.

Svensk Travsport registrerar ägare på alla hos oss registrerade travhästar oavsett ålder och/eller användningsområde (tävling, avel eller sällskap). Avgift för ägarregistrering debiteras köparen/företrädaren för det nya ägarskapet (se länken till Avgifter i rutan längst ner på sidan).

Ägarskiften registreras inom sju helgfria vardagar förutsatt att de är korrekt ifyllda. Förtur kan i brådskande fall, efter kontakt med vår kundtjänst, ges mot högre avgift.

Vill du veta mer om ägarskifte hittar du svar på de vanligaste frågorna här!


kundtjanst@travsport.se