Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Ägarskifte

När en häst byter ägare måste detta anmälas till Svensk Travsport, så att omregistrering i ägarregistret kan ske.


Ägarskifte görs med hjälp av blanketten Anmälan om ägarskifte som du hittar i rutan längst ner på sidan (den finns också att hämta på närmaste travbanas sekretariat). Blanketten måste skickas in till oss med namnteckningar i original.

Ägarskifte kan också genomföras digitalt. Alla parter (företrädare för säljare och samtliga köpare) behöver ha ett användarkonto på travsport.se samt svenskt Bank-ID för att ett digitalt ägarskifte ska kunna genomföras. Vissa faktorer är stoppande i det digitala flödet, en person får exempelvis inte vara minderårig. Varken säljare eller företrädare för köpare får heller inte ha en ekonomisk spärr. För att komma åt tjänsten behöver du logga in på ditt användarkonto. Saknar du användarkonto kan du skapa ett via länken nedan.

Svensk Travsport registrerar ägare på alla inregistrerade travhästar oavsett ålder och/eller användningsområde (tävling, avel eller sällskap). Avgift för ägarregistrering debiteras köpare (se länken till Avgifter i rutan längst ner på sidan).

Ägarskiften registreras inom en vecka. Förtur kan i brådskande fall ges mot högre avgift efter kontakt med Svensk Travsports kundtjänst.

Vill du veta mer om ägarskifte hittar du svar på de vanligaste frågorna här!


kundtjanst@travsport.se