Foto: Svensk Travsport

VD-brev: Ett avstamp mot framtiden

Onsdagen den 27 april genomfördes ett historiskt möte inom den svenska travsporten. Alla medlemmar inom Svensk Travsport samlades för fullmäktigemöte och fattade beslut om nya stadgar. I över två år har en ny styrmodell diskuterats och förankrats i hela trav-Sverige. Och nu antogs de nya stadgarna för en andra och slutlig gång.


Att ändra en förenings stadgar är att förändra verksamheten i grunden då det är stadgarna som sätter ramarna för hur verksamheten ska styras. Därför är det heller inget som görs lättvindigt, fullmäktige måste rösta om frågan två gånger och båda gångerna måste det vara tre fjärdedels majoritet. Som sig bör i en föreningsdemokrati så fanns det motförslag och de nya stadgarna har debatterats flitigt. Men fullmäktige röstade med klar majoritet för de nya stadgarna.

Förarbetet och förankringsarbetet kring de nya stadgarna gjorde det klart och tydligt vilken den enskilt viktigaste faktorn var för en framgångsrik travsport: laget före jaget. Därför innehåller de nya stadgarna den nya gemensamma styrmodellen för hur beslut ska förankras och fattas inom Svensk Travsport. Nya mötesforum har etablerats för att så många som möjligt av medlemmarna ska få komma till tals och ta del av den information de behöver. Vägen framåt är ”tillsammans”!

Även styrelsen fick nya ansikten och utökades enligt de nya stadgarna till nio personer. Det är en spännande blandning av oberoende ledamöter och andra som är mer kopplade till sina respektive travsällskap eller basorganisation. Men i en styrelse ska alla se till hela travsportens bästa och ta med sina erfarenheter in i styrelsearbetet. Jag ser fram emot att komma igång med ny styrmodell och ny styrelsegruppering ihop med nya ordförande Anders Källström och övriga ledamöter.

Årsredovisning med fokus på hållbarhet

Nu är också Svensk Travsports årsredovisning 2021 publicerad. Nytt för i år är att Svensk Travsport för första gången upprättar en hållbarhetsredovisning som är inkluderad som en del av årsredovisningen 2021. Det är alltid intressant att titta tillbaka på ett år som man gör i en årsredovisning, och 2021 var liksom 2020 ett mycket speciellt år. När pandemin nu börjat släppa sitt grepp över oss alla kan vi arbeta vidare med tillförsikt, framtidstro och med fokus på utveckling av travsporten. Det finns utmaningar men med nu stärkt ekonomi och ett gemensamt arbetssätt har vi förutsättningar för att ytterligare stärka travsporten och skapa förutsättningar för tillväxt. Läs hela årsredovisningen här.

Propulsion-ärendet avslutat

En nästan lika historisk dag var den 19 april när Överdomstolen meddelade sitt beslut i Propulsion-ärendet. Efter cirka två år av utredningar, processer och diskussioner inom travsporten finns nu ett slutligt avgörande. Överdomstolen valde att i huvudsak gå på STAD:s beslut och fastställde att Propulsion tävlat otillåtet och att det strikta tränaransvaret gäller. Mer information finns i Överdomstolens beslut som kan läsas här.

En sport att vara stolt över

Under 2020 genomförde vi en marknadsundersökning bland travets aktiva som tydliggjorde att travsporten absolut har sina utmaningar, men också så oerhört mycket positiva aspekter som vi borde vara mer stolta över. Därför lanserar vi nu en kampanj just för att lyfta fram allt positivt som finns inom travsporten. Vi kallar kampanjen för ”Vi är Sporten” och den handlar om allt det som förenar och engagerar oss. Det vill säga hästen, samarbetet, förväntningarna och spänningen. Kampanjens målsättning är att få alla inom travsporten att räta på ryggen och se allt det som gör att vi faktiskt älskar att vara en del av den här sporten. Läs mer och titta på några fantastiska filmer om flera eldsjälar i olika kategorier av vår sport här: www.viarsporten.se

En legend ur tiden

Förra veckan nåddes vi av det mycket ledsamma beskedet att Olle Goop hastigt lämnat oss. En verklig legend inom travet som under lång tid presterade på den allra högsta nivån, och dessutom fostrade ett helt pärlband av nya tränare och kuskar. Den senaste veckan har kondoleanser, hyllningar och kärleksförklaringar från hela travsporten strömmat in och det som man framförallt slås av är att nästan all landar i att det är människan Olle Goop som kanske var störst. Trots alla hans framgångar är det hans vänlighet och godhet som framförallt kommer fram. Jag, och hela Svensk Travsport, skickar våra varmaste tankar till den närmsta familjen, Björn och Annika.

Storsäsongen drar igång

För att avrunda på ett lite ljusare sätt kan vi nu, återigen, överväldigas vilken toppsport vi bjuds på nästan dagligen inom travet. Storstjärnor gör årsdebut eller matchas mot sommarens storlopp hela tiden och vi närmar oss finalen i Paralympiatravet som alltid är en tydlig signal om att travets högtid är här. Och givetvis fylls nu sociala medier, tidningar och tv-program om ändlösa diskussioner och spekulationer kring vilka som ska bjudas in till Elitloppet. Det är bara att luta sig tillbaka och njuta av att travets storsäsong nu verkligen börjar dra igång!

Maria Croon
VD, Svensk Travsport

Publicerad fredag 29 april 2022. kundtjanst@travsport.se