Månadsinformation propositioner: Vi ska utreda Silver och Guld…

Den här gången blir det både en liten tillbakablick och en titt framåt vad vi har att vänta oss den närmaste tiden.


Den 20 februari i Eskilstuna kördes en hel tävlingsdag med ”maximalt 1000 startpoäng”. Utfallet blev överlag gott. Det finns planer på att testa detta på fler ställen, men det kommer förstås att ske i samråd med de aktuella banorna. Intresse har visats och sannolikheten är hög att varianten återkommer framåt sommaren. Lämplig placering i kalendern är när det finns andra tänkbara startmöjligheter runt omkring för de hästar som har mer än 1000 poäng. Det finns däremot redan enstaka lopp inplanerade med poängbegränsning (förutom breddlopp), bland annat på Vaggeryd den 28 april.

I mars-april brukar normalt sett de första försöken i Norrlands Elitserie för treåringar eller fyraåringar börja komma igång, finalerna körs sedan alltid på Bergsåker i mitten eller slutet av juli. Det har dock varit tunt anmält i flera år i försöksloppen och till i år har Bergsåker valt att plocka bort uttagningsloppen. Finalerna som körs på Bergsåker i juli blir därmed rena anmälningslopp. Det blir samma upplägg med Tvååringsfinalen i Norrlands Elitserie som körs på Bergsåker den 15 december. Däremot blir det försök och final i Norrlands Elitserie för ston och i samtliga kallblodsklasser. För mer info se norrlandselitserie.se

På många av våra tävlingsdagar körs ofta ett P21-lopp med lite lägre prispengar än de ordinarie loppen samt att det loppet oftast har en poängbegränsning med högst 300 eller 500 poäng. Vid flera tillfällen i år har vi istället för P21-loppet testat ett lopp med lite lägre prispengar och med tillägg vid poäng istället, exempelvis vid 401 poäng. Detta har mottagits väl och det blir som ett alternativt tävlande för de med lägre startpoäng, men samtidigt stänger vi inte ute någon med högre poäng men då får man stå med 20 meters tillägg.

Lite på samma tema är ”Spår efter poäng”, som vi nu testar på Visby den 29 april och fortsättningsvis på några banor också i maj när de propositionerna blir officiella runt 19-20 mars. Alla hästar får vara med, men hästen med lägst startpoäng som kommer med i loppet får spår 1, näst lägst spår 2 osv. Det är inget helt nytt, det har testats vid några enstaka tillfällen i breddlopp även tidigare men det blir spännande att se utfallet på detta när det är med ”ordinarie” prispengar.

Något som vi funderar på när vi pratar anmälningar och propositioner är hur stort behovet att spårförbehåll egentligen är. Just nu har man möjlighet att välja bort upp till fyra spår i ”vanliga” lopp. Här funderar vi på om det räcker med att man kan plocka bort maximalt två spår om man nu vill ha möjlighet att välja bort spår? Detta är något vi kommer att utvärdera mer noggrant och ta upp i olika forum framöver.

En annan sak vi tänker utreda och titta mer på är om vi kan göra om Silverdivisionen och Gulddivisionen, framför allt under den kallare årstiden, på något sätt. Vi har vid några tillfällen i vinter sett att det antingen blir det tunt anmält i Silverdivisionen eller få hästar i Gulddivisionen. Det är sällan ett högt anmälningstal i båda klasserna samma lördag vintertid. En spontan tanke som dykt upp i mitt huvud är om vi under vissa perioder skulle kunna ha en spårtrappa med lägst 900 001 kr och 12 startande. Då slår man ihop Silver och Guld och kanske kan få ett mer spännande lopp? Det är som jag nyss nämnde bara tankar och här ska vi diskutera vidare om tänkbara upplägg med banornas sportchefer på kommande sportsamråd under våren.

Till sist. Jag fick nyligen en fråga från en tränare som undrade hur man vet om det är 6, 7 eller 8 priser i ett lopp. Om det inte står att det är 8 fasta priser (vilket det alltid numera är i lopp med 25 000 kr och lägre förstapris) så gäller följande:

Om förstapriset i loppet är 25 001 kr eller högre:

9 eller färre startande              5 prisplacerade
10-12 startande                         6 prisplacerade
13-15 startande                         7 prisplacerade

Ha det bra tills vidare så hörs vi igen om ungefär en månad.

Mattias Stenby