Foto: Maria Holmén, TR Bild

Smittskyddsregler

I Smittskyddsreglemente för Svensk Travsport finns de tillämpningsanvisningar som gäller för smittskyddet inom travsporten.


Smittskyddsreglemente för Svensk Travsport finns för att skydda mot smittsamma sjukdomar som orsakar lidande, nedsatt prestationsförmåga och ekonomiska förluster.

I smittskyddsreglementet kan du läsa mer om de regler som gäller kring olika slags smittsamma sjukdomar. Som ansvarig för en häst (tränare etc.) har du alltid anmälningsplikt av alla smittsamma sjukdomar.

De nya reglerna mot MRSA bromsar utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Om vår antibiotika inte längre fungerar kan exempelvis en sårinfektion få ödesdigra konsekvenser för både människor och djur.

Tvätta händerna och bidra till hästarnas hälsa

Genom att tvätta händerna före och efter varje häst du hanterat hjälper du till att minska risken för att ditt stall drabbas av smitta. På köpet minskar även risken för att hästarna får i sig läkemedelsrester av misstag.


kundtjanst@travsport.se