Foto: TR Bild

Vaccinering

Det finns ett vaccinationsobligatorium mot hästinfluensan A2. Alla hästar som anmäls till tävling måste vara vaccinerade för att få starta. Vaccinationerna ska vara registrerade hos Svensk Travsport samt i hästens pass.


Vaccinationsprotokoll (1).jpg

Vaccinationsintervall fr.o.m. 1/1-2021

1. Grundvaccinering
Med grundvaccinering menas tre vaccinationer (A + B + C) med följande intervall:

A-vaccination Kan ges från 5 månaders ålder
B-vaccination 21-60 dagar efter A-vaccination
C-vaccination 120-180 dagar efter B-vaccination

2. Revaccinering (R- vaccination)
Alla travhästar/-ponnyer ska revaccineras minimum var tolfte månad (365 dagar) för att vara fortsatt anmälningsberättigade till lopp.

Utländska hästar
Hästar som gästar Sverige för enskilt lopp skall vid anmälningstidens utgång vara vaccinerad inom loppet av de sista 12 månaderna.

Registrera vaccination hos Svensk Travsport

Det är tränaren som är ansvarig för att vaccinationer mot hästinfluensa registreras hos oss på Svensk Travsport. Vaccinationsregistreringen görs enklast via tränarens användarkonto här på travsport.se. Du som av någon anledning inte har möjlighet att registrera vaccination via webben kan vända dig till din hemmabana eller Svensk Travsports kundtjänst för att få hjälp.

Hästpass

Hästpasset ska alltid medföras vid tävling och vaccinationerna ska vara införda i det.

Över- eller underskriden senaste vaccinationsdag fr.o.m. 1/1-21

I det fall då kortare tid än 21 dagar förflutit mellan vaccination A och B så kommer den "andra" vaccinationen att registreras som en A-vaccination. I det fall det går längre tid än 60 dagar mellan vaccination A och B börjas det om med en A-vaccination. Detsamma gäller om det går färre än 120 dagar eller längre än 180 dagar mellan B-vaccinationen och C-vaccinationen. 

I det fall mer än 365 dagar förflutit från C-vaccination till R-vaccination eller R-vaccination till R-vaccination inträder anmälningsförbud och hästen behöver grundvaccineras på nytt enligt ovan.  

Stickprovskontroll av vaccinationsregistrering

För att säkerställa att vaccinationerna registreras korrekt på webben utförs under tävlingsdagar stickprovskontroller av vaccinationsstatus på startande hästar. Dessa kontroller görs av stallbackskontrollanterna som jobbar med kontrollerna kring djuromsorgsprogramet Travarhälsan.

Viktigt att veta är att informationen i hästpasset måste stämma överens med uppgifterna som rapporterats in till Svensk Travsport för att vaccinationen ska vara giltig.  

I rutan längst ner på sidan finns svar på de vanligaste frågorna om stickprovskontrollerna.


kundtjanst@travsport.se