Kommande Tävlingar
 • Kalmar - Ponny

  2020-10-31

 • Solvalla - Ponny

  2020-10-31

 • Jägersro

  2020-10-31

  ***STL, Müllers Memorial

 • Romme

  2020-10-31

 • Färjestad

  2020-10-31

 • Eskilstuna - Ponny

  2020-11-01

 • Umåker - Ponny

  2020-11-01

 • Åmål

  2020-11-01

 • Östersund

  2020-11-01

  *

 • Bollnäs

  2020-11-02

 • Halmstad

  2020-11-02

  *

 • Rättvik

  2020-11-03

 • Bergsåker

  2020-11-03

 • Axevalla

  2020-11-03

  *

 • Solvalla

  2020-11-04

  **, Locomites lopp

 • Jägersro

  2020-11-04

  **, Svensk Uppfödningslöpning - uttagning

 • Boden

  2020-11-06

 • Romme

  2020-11-06

  *

 • Kalmar

  2020-11-06

 • Årjäng - Ponny

  2020-11-07

 • Solvalla - Ponny

  2020-11-07

 • Eskilstuna

  2020-11-07

  ***STL, E3 Bonus

 • Bergsåker

  2020-11-07

  Breddlopp

 • Halmstad - Ponny

  2020-11-08

 • Eskilstuna

  2020-11-08

  ***, Breeders' Crown - Finaler

 • Bollnäs

  2020-11-09

 • Färjestad

  2020-11-09

  *

 • Jägersro

  2020-11-10

 • Gävle

  2020-11-10

  *, E3 Bonus

 • Axevalla

  2020-11-10

  Breddlopp

Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Vaccinering

Det finns ett vaccinationsobligatorium mot hästinfluensan A2. Alla hästar som anmäls till tävling måste vara vaccinerade för att få starta. Vaccinationerna ska vara registrerade hos Svensk Travsport samt i hästens pass.


Vaccinationsintervall

1. Grundvaccinering
Alla travhästar/-ponnyer ska vara minst grundvaccinerade för att få anmälas till lopp. Med grundvaccinering menas två vaccinationer (A + B) med följande intervall:

A-vaccination Kan ges från 3 månaders ålder
B-vaccination 21-92 dagar efter A-vaccination

2. C-vaccination
För hästar födda 2019 och senare krävs en C-vaccination mellan B-vaccination och årlig vaccination (R-vaccination)

C-vaccination 150-215 dagar efter B-vaccination

3. Revaccinering (R- vaccination)
Alla travhästar/-ponnyer ska revaccineras minimum var tolfte månad (365 dagar) för att vara fortsatt anmälningsberättigade till lopp.

Utländska hästar
Hästar som gästar Sverige för enskilt lopp skall vid anmälningstidens utgång vara vaccinerad inom loppet av de sista 12 månaderna.

Registrera vaccination hos Svensk Travsport

Det är tränaren som är ansvarig för att vaccinationer mot hästinfluensa registreras hos oss på Svensk Travsport. Vaccinationsregistreringen görs enklast via tränarens användarkonto här på travsport.se. Du som av någon anledning inte har möjlighet att registrera vaccination via webben kan vända dig till din hemmabana eller Svensk Travsports kundtjänst för att få hjälp.

Hästpass

Hästpasset ska alltid medföras vid tävling och vaccinationerna ska vara införda i det.

Över- eller underskriden senaste vaccinationsdag

I det fall då kortare tid än 21 dagar förflutit mellan vaccination A och B så kommer den "andra" vaccinationen att registreras som en A-vaccination. I det fall det går längre tid än 92 dagar mellan vaccination A och B börjas det om med en A-vaccination.

I det fall kortare tid än 150 dagar eller längre tid än 215 dagar förflutit mellan vaccination B och C så börjas det om med en ny grundvaccination (A + B) utan krav på C- vaccination innan R- vaccination.

I det fall mer än 365 dagar förflutit från R-vaccination inträder anmälningsförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om ny vaccination utförs inom 31 dagar. Överskrids även denna gräns måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A-vaccination.

Stickprovskontroll av vaccinationsregistrering

För att säkerställa att vaccinationerna registreras korrekt på webben utförs under tävlingsdagar stickprovskontroller av vaccinationsstatus på startande hästar. Dessa kontroller görs av stallbackskontrollanterna som jobbar med kontrollerna kring djuromsorgsprogramet Travarhälsan.

Viktigt att veta är att informationen i hästpasset måste stämma överens med uppgifterna som rapporterats in till Svensk Travsport för att vaccinationen ska vara giltig.  

I rutan längst ner på sidan finns svar på de vanligaste frågorna om stickprovskontrollerna.


kundtjanst@travsport.se

;