Foto: Maria Holmén, TR Bild

Regler för ponnytrav

Det finns en hel del olika regelverk och bestämmelser kring våra tävlingar. Här kommer du inom kort att finna information om vad som gäller för dig och din ponny för att tävla i ponnytrav.


Tävlingsreglementet gäller även för ponnytravet, men med vissa undantag som finns sammanställda i Tillämpningsanvisningarna. I Särskilda bestämmelser står det du behöver veta i samband med anmälan till lopp och även kvalloppen har sina egna Kvalificeringsbestämmelser i ponnytravet. Dessa dokument hittar du i rutan längst ner på sidan.

Hur det går till att få licens och vad som sedan gäller för att behålla den finns att läsa i Licensbestämmelser.

Den utrustning du får använda i ponnytravet följer samma regler som övriga travet. Det är bara sulkyreglerna som skiljer sig. De generella utrustningsreglerna finns länkade i rutan längst ner. Längre upp i spalten finns också en länk till ponnytravets Sulkybestämmelser.

Som ett underlag för bestraffningar finns en Påföljdsmall som måldomare och måldomarnämnd har som riktmärke.

Din tävlingsponny måste mätas med vissa intervall. Svenska Ponnytravförbundets, SPTFs, regler för mätning gäller i ponnytravet. Länkar till regler och godkända mätmän finns i rutan längre ner på sidan.

Lycka till med tävlandet.


kundtjanst@travsport.se