Svensk Travsport

Foto: Maria Holmén, TR Bild

Premiechansen

Premielopp eller premiechansen? Som ägare till ett tvåårigt varmblod kan du göra ett val. Antingen låta hästen gå premielopp – eller ha chansen att vinna dubbla prispengar i några av de största unghästfinalerna.


Alla svenskfödda varmblod är automatiskt anmälda till premiechansen. Det innebär att den hästen kommer att tjäna dubbla prispengar om hästen skulle prisplacera sig i någon av de stora unghästfinaler som ingår i premiechansen. Exempel: en premiechansad häst blir trea i derbyfinalen och tjänar då 1 000 000 kronor i stället för ordinarie tredjepriset 500 000 kronor. 

Men hästägaren kan istället välja att låta hästen gå premielopp som tvååring, och därmed stryks hästen från premiechansen. Vid godkänt premielopp får ägaren 20 000 kronor och uppfödaren 4 000 kronor.

Följande lopp ingår i premiechansen för kullen född 2019

Följande lopp ingår alltid i premiechansen, oavsett hur många hästar som kvarstår.

 • Svensk Uppfödningslöpning 2021
 • Svenskt Trav-Kriterium 2022
 • Svenskt Trav-Oaks 2022
 • Breeders' Crown 3-åriga ston 2022
 • Breeders' Crown 3-åriga h/v 2022
 • Svenskt Travderby 2023
 • Derbystoet 2023
 • Breeders' Crown 4-åriga ston 2023
 • Breeders' Crown 4-åriga h/v 2023

Om färre än 950 hästar genomför ett godkänt premielopp senast 31 oktober 2021, tillkommer ett eller flera av följande lopp i premiechansen.

 • Färre än 950 premieloppshästar: StoChampionatet 2023
 • Färre än 850 premieloppshästar: E3 ston 2140 m 2022
 • Färre än 750 premieloppshästar: E3 h/v 2140 m 2022
 • Färre än 650 premieloppshästar: Drottning Silvias Pokal 2023
 • Färre än 550 premieloppshästar: Konung Gustaf V:s Pokal 2023
 • Färre än 450 premieloppshästar: E3 ston 1640 m 2022
 • Färre än 350 premieloppshästar: E3 h/v 1640 m 2022
 • Färre än 250 premieloppshästar: SprinterMästaren 2023
 • Färre än 150 premieloppshästar: StoSprintern 2023

Så här gör du

Du vill att din häst ska kvarstå i premiechansen och ha chans till dubbla prispengar i de namngivna unghästfinalerna?
– Ingen anmälan behövs. Hästen kvarstår i premiechansen så länge den inte går ett godkänt premielopp.

Du vill att hästen ska kunna gå premielopp, och du vill inte vara med i premiechansen?
– Ingen anmälan behövs. Starta hästen i ett premielopp. I samband med att hästen får ett godkänt resultat i premieloppet stryks den automatiskt från premiechansen.

Hur ser du om en häst kvarstår i premiechansen eller inte?
– Sök hästens namn i "sök sportinfo" på travsport.se. Hästar som kvarstår i premiechansen har texten "kvarstår i premiechansen" i anslutning till uppgifter om ägare, uppfödare och tränare.

Villkoren för premiechansen, kullen född 2019

- Alla svenskfödda varmblod är automatiskt anmälda till premiechansen. Det är kostnadsfritt.

- Genom att låta hästen gå premielopp, väljer ägaren automatiskt att stryka hästen från premiechansen. Detta kan ske fram till 31 oktober det år hästen är två år. Hästen stryks automatiskt från Premiechansen i och med att den får ett godkänt resultat i ett premielopp.

- Om häst som kvarstår i premiechansen blir prisplacerad i något av de lopp som ingår i premiechansen för kullen född 2019, kommer prispengarna som hästen tjänar i det loppet att dubbleras.

- De eventuella extra prispengar som hästen tjänar genom premiechansen betraktas som vanliga prispengar. De läggs på hästens startprissumma, genererar startpoäng och betalas ut via Svensk Travsports avräkning. Tränaren/kusken kommer att få provision på hela beloppet enligt ordinarie avtal, om inget annat separat avtal tecknats mellan ägare och tränare/kusk för lopp ingående i premiechansen.

- Om hästen blir prisplacerad i något av de lopp som ingår i premiechansen, kommer uppfödarpremier betalas ut även för de extra prispengar som hästen tjänar via premiechansen. Uppfödarpremierna är 30 procent på ursprungsprissumman och 20 procent på premiechansdelen.

- Att en häst kvarstår i premiechansen innebär inte en garanterad startplats i vare sig uttagningslopp eller finaler i något av de insatsloppen som ingår i premiechansen. För att en häst ska vara startberättigad i ett insatslopp krävs att alla insatser är betalda och att övriga villkor för respektive lopp är uppfyllda. För mer information om insatslopp finns en länk i rutan nedan.

- Om 1 700 eller fler varmblod går godkänt premielopp 2021, förbehåller sig Svensk Travsport rätten att avgöra huruvida premiechansen för kullen född 2019 ska genomföras eller ej.

- För svenskfödd tvååring som gått godkänt kvallopp i Sverige eller tävlat i Sverige, men inte gått premielopp, kan ägarföreträdaren fram till 31 oktober välja att ta ut premien. Hästen tas då samtidigt bort från premiechansen. Kontakta Kundtjänst senast 31 oktober 2021.

Kullar födda 2016, 2017 och 2018

Längst ner på denna sida kan du hämta villkor och uppgifter om vilka lopp som ingår i premiechansen för kullarna födda 2016-2018.

Kullar födda 2020 och 2021

Svensk Travsports ambition är att premiechansen ska gälla även för kommande kullar svenskfödda varmblod. Det innebär att hästar födda 2020 kvarstår i premiechansen tills vidare, och hästar födda 2021 kommer att göra det i samband med att de registreras. Om hästen kvarstår i premiechansen visas texten "kvarstår i premiechansen" när du söker på hästens namn i "sök sportinfo" på travsport.se. Om Svensk Travsport vill förändra regler och villkor för premiechansen för respektive kull, eller avbryta helt, ska det ske senast 1 mars det år hästarna fyller två år.


kundtjanst@travsport.se