Ungt medlemskap

Som en del av det strategiska utvecklingsarbetet har arbetet kring unga i travsporten pågått under flera år. Syftet är att öka ungas reella inflytande och deltagande i travsportens beslutande organ och skapa en väl fungerande ungdomsstruktur.


Ungt medlemskap kallas arbetet som syftar till att öka ungas reella inflytande i travsporten. Arbetet har kommit en bit på vägen med många lokala framgångsrika exempel. Men det är en lång väg kvar och det är ett arbete som tar tid och som måste få ta tid för att hitta en långsiktigt fungerande lösning. Arbetet pågick från en början inom ramen för HUS, Hästnäringens ungdomssatsning men sedan år 2015 ingår numera arbetet i Svensk Travsports löpande verksamhet.

Mer konkret vill vi inom ramen för Ungt medlemskap:

  • Hitta gemenskap och vi-känsla bland unga
  • Hitta former för organisering av unga.
  • Utbilda unga.
  • Arbeta med medlemsrekrytering.

Arbetet pågick fram och tillbaka under många år, men 2011 tog det fart på allvar. Det hela fick en nystart genom hästnäringens gemensamma projekt Framtidsspaning. Travet var med på tre platser vid de här träffarna där unga och representanter från hästnäringen möttes. Utifrån detta fick vår styrelse komma fram till två viktiga områden för unga och det var skola för framtiden och hemmabana. Under träffarna diskuterades olika frågeställningar och av det som kom fram valde Svensk Travsports styrelse två prioriterade områden, Skola för framtiden och Hemmabana.

Inför året 2015 togs alltså ytterligare ett viktigt steg i arbetet då Svensk Travsports styrelse prioriterat verksamheten kring ungt inflytande och ungas organisering och istället för att jobba med ungdomsfrågan i enskilda projekt ingår nu arbetet i den löpande verksamheten.

Ungt medlemskap (2).JPG

Arbetet med Ungt medlemskap fortsätter

Nu satsar vi vidare lokalt med målet att det ska finnas någon form av ungdomsgrupper eller nätverk på nästan alla travbanor. Till det vill vi jobba för att hitta formerna för kopplingen mellan styrelse och adjungerade i styrelse till unga på travbanan. Detta är ett arbete travsporten behöver göra tillsammans för att det ska bli både framgångsrikt, långsiktigt och hållbart.

Det lokala arbetet är enormt viktigt och att bygga underifrån, unga som vet hur unga vill ha det och vad unga vill göra och det är därför viktigt att de får en naturlig plats i travsporten. Där behöver travsporten öppna upp genom att ha en tillåtande och inkluderande kultur som ger unga utrymme att engagera sig. Det är då vi tillsammans kan fortsätta skapa och utveckla världens bästa travsport.

Beslut ungdom.png


kundtjanst@travsport.se