Hästsportens folkhögskola

Hästsportens Folkhögskola är en ideell förening med tre medlemmar: Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Galopp.


Skolans verksamhet syftar till att inom folkbildningens ramar genomföra utbildning. Folkhögskolans allmänna syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen.

Det särskilda syftet med Hästsportens Folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna. Folkhögskolan vill aktivt medverka till ökad allmän utbildning, kunskap och medvetenhet med speciell inriktning mot samspelet mellan människa, häst och miljö samt angränsande intresseområden.

Tillsammans med huvudmännen inom rid-, trav- och galoppsporterna utvecklar, planerar och genomför man utbildningar som svarar mot behov som de studerande och medlemmarnas organisationer har.

Skolan har sitt säte på Strömsholm, där en stor del av rid- och galopputbildningarna sker. Svensk Travsports verksamhet är fördelad mellan Wången, travsällskapen och Svensk Travsport. Folkhögskolan allmänna kurs bedrivs som en dagfolkhögskola i Västerås.


kundtjanst@travsport.se