Travgymnasier

Den stora skillnaden med gymnasier med inriktning trav mot andra gymnasier är, att du kombinerar de vanliga studierna med ditt specialintresse, ofta i en spännande miljö och bland andra elever som delar ditt intresse.


På ett naturbruksgymnasium eller ett vanligt gymnasium med inriktning trav läser du de grundläggande ämnen som ingår i en gymnasieutbildning men du läser också ett stort antal poäng med direkt koppling till hästar och travsport.

Under tre år får du en gedigen utbildning som gör att du efter examen kan gå direkt ut i arbetslivet och ta anställning som hästskötare hos en travtränare.

Totalt sett finns det ett tjugotal gymnasier med inriktning trav idag, de flesta av de är naturbruksgymnasier men det finns också ett antal vanliga eller praktiska gymnasier med inriktning trav. 

Några av skolorna har riksintag, vilket innebär att du får söka dit dit även om du inte bor i kommunen där skolan ligger.


kundtjanst@travsport.se