Styrelseutbildning


I styrelseutbildningen, som är helt webbaserad, få du en djupare inblick i hur en styrelse fungerar och vilka roller som inkluderas i en styrelse. Du lär dig hur en styrelse kan bildas och hur dess arbete fungerar i praktiken.

Webbutbildningen innehåller:

1. Grundläggande föreningskunskap.
2. Vi i styrelsen.
3. Styrelsearbete i praktiken.
4. Valberedningen.

Utbildningen anordnas av Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport. Utbildningen är helt kostnadsfri och du anmäler dig genom Hästsportens Folkhögskola. För att anmäla dig eller bara läsa mer om utbildningen kan du klicka på länken nedan.


kundtjanst@travsport.se