Foto: Svensk Travsport

Vår travsport


Vår travsport är en webbaserad utbildning som går igenom hur travsporten i Sverige fungerar från den enskilda individen till förbundet och sportkontoret Svensk Travsporten. Du får lära dig hur sporten finansieras och hur beslut tas. Vem äger Svensk Travsport och vad händer på sportkontoret? Det är exempel på frågor som besvaras i utbildningen. Utbildningen berör även ämnen om hur vi tar hand om hästarna och hur vi jobbar för att vara en attraktiv travsport.

Webbutbildningens innehåll:

1. Organisationen
2. Hästvälfärden
3. Mot samma mål

Utbildningen anordnas av Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och är öppen för alla att gå och läsa sig igenom, du hittar utbildningen på länken nedan.


kundtjanst@travsport.se