Foto: TR Bild

Har du koll på regelverken?

Vid varje årsskifte finns det en möjlighet att du som aktiv, hästägare, uppfödare eller liknande påverkas av eventuella förändringar i travsportens regelverk. Har du koll på vad som gäller i år?


Från 1/1 2021 gäller nya versioner av så gott som alla våra regelverk och bestämmelser och enligt §1 i Tävlingsreglementet är du som är underställd detta skyldig att känna till innehållet i våra regelverk. Just i år är det inga stora förändringar i något av dem, men det finns ändå nyheter och nya formuleringar att kolla lite på. Det kan alltså vara läge att ta en liten stund och friska upp minnet.

Nedan hittar du länkar till de artiklar vi skrivit om de ändringar som gjorts. I rutan nedan finns en länk till alla regelverk.

Förändringar i Avels- och registreringsreglementet
Ny karens- och förbudslista från 1 januari
Utrustningsinfo ändras – nu endast två varianter av sulky
Förändringar i Tävlingsreglementet
Nya vaccinationsregler
Små förändringar i utrustningsbestämmelserna