Foto: Maria Holmén, TR Bild

Avelschansen – en satsning för kallblodstravarens framtid

Svensk Travsport och Det Norske Travsällskap sjösatte under 2023, efter flera års arbete, Avelschansen för kallblodstravare som föds från och med 2024. Avelschansen är tänkt att både vara avelsstimulerande och motverka den allt för höga ökningen av inavel.


Via kallblodsavtalet från 2000 har Svensk Travsport (ST) och Det Norske Travsällskap (DNT) ett samarbete kring avel, tävlingar och forskning rörande kallblodstravarna. Under flera år har Svensk-Norsk Kallblodskommitté (ordförande Ingolf Herbjörnröd, medlemmar Marita Arvidsson, Tone Mjelde Blindheim, Christina Olsson, Målfrid Vatne och Carl Erik Sandström) diskuterat inavelsökningen i rasen. Både DNT:s generalsekreterare Svein Morten Buer och ST:s vice VD Ulf Hörnberg har deltagit i delar av arbetet.

Tillsammans med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arbetade ST och DNT fram ett stimulanspaket med målsättning att minska inaveln hos kallblodstravarna. Paketet bygger på stimulans och inte förbud. Stimulansen är lika i både Sverige och Norge och gäller i samma utformning för föl födda 2024 och 2025, det vill säga betäckningar gjorda 2023 och 2024.

Satsningen, som har fått namnet Avelschansen, innehåller stimulans till föl/hästar som föds med låg inavelsgrad samt stimulans till avelshingstar som har lågt släktskap med populationen. Målet med satsningen är att stimulera uppfödning av hästar med lägre inavelsgrad, som har mindre släktskap med populationen och som kan bli framtida avelsdjur.

I korthet innebär Avelschansen dels flera ekonomiska incitament till korsningar som leder till individer med låg inavel och dels att hingstar som är lågt besläktade med populationen uppmärksammas och ges större möjligheter att bli avelsgodkända.

Vad innebär satsningen?

Avelschansen är indelad i två delar – en för berättigade föl som föds 2024 och 2025 och en för hingstar med lågt släktskap mot populationen som avelsvärderas 2023 och 2024. För att ett föl ska vara berättigat att vara med krävs en inavelskoefficient på 3,4 eller lägre beräknat på sju generationer enligt breedly.com. I Avelschansen för föl ingår då:

Fölbidrag: 3 000 kr till varje färdigregistrerat föl, med inavelskoefficient 3,4 eller lägre, som föds 2024 eller 2025.
Premielopp*: 20 000 kr extra till ägaren och 4 000 kr extra till uppfödaren (20%) för hästar födda 2024 och 2025.
Kvallopp* (2-3 år): 10 000 kr extra till ägaren och 2 000 kr extra till uppfödaren (20%) för hästar födda 2024 och 2025.
Tävlingspremie* (3år): 5 000 kr extra till ägaren (läggs på hästens startprissumma) och 5 000 kr extra till uppfödaren vid de tillfällen under de fem första starterna som hästen är placerad bland de fem främsta i loppet som treåring (gäller alltså ej häst som är placerad sämre än 5:a, distanserad eller diskvalificerad). Hästar födda 2024 och 2025 kan, för treårsstarter 2027 och 2028, få extra tävlingspremier om maximalt 25 000 kr samt extra uppfödarpremier om maximalt 25 000 kr.
Kriteriechansen*: Dubbel prissumma och dubbla uppfödarpremier för placerade hästar** i finalerna av Svenskt Kallblodskriterium, Kriteriestoet, Norskt Travkriterium och Norskt Stokriterium. De dubbla prispengarna
läggs på hästens startprissumma och gäller för hästar födda 2024 och 2025, dvs i kriteriefinalerna 2027 och 2028.
**Gäller endast för svenska hästar i de svenska kriteriefinalerna respektive för norska hästar i de norska kriteriefinalerna.

*Endast hingstar och ston, ej valacker, då satsningen ska bidra till att hitta framtida avelsdjur. 

För Avelschansen för hingstar med lågt släktskap mot populationen, så kallade udda stammade hingstar, gäller följande:

Avelsvärdering: Hingstar med lågt släktskap mot populationen (enligt vetenskapliga beräkningar) som godkänns av avelsvärderingsnämnden med den motiveringen (avelsplanen  3.2.3.) behöver inte betala någon godkännandeavgift, dock anmälningsavgift för avelsvärdering. Värde 3 875 kr (2023). Gäller 2023 och 2024.
Betäckningsbevis: Hingstar som godkänns av avelsvärderingsnämnden enligt ovan som udda stammade behöver inte betala någon avgift för betäckningsbeviset (CEM-test ingår ej) första året i aveln under förutsättning att det är första året efter godkännandet. Värde 3 875 kr (2023). Gäller 2024 och 2025.
Udda stammade: Udda stammade avelsgodkända hingstar (ej egen hingst på eget sto) märks ut på Breedly.com med informationstext.

Breedly.com till hjälp för stoägarna

Svensk Travsports digitala avelstjänst breedly.com har en central roll för att hjälpa stoägarna att välja hingst och se olika inavelskoefficienter beroende på vilken hingst som används på vilket sto. Det är även så att det är den koefficient som uppges på breedly.com som är den som gäller för deltagande i Avelschansen. Här går det att göra testparningar mellan olika individer för att räkna fram vilken inavelskoefficient en avkomma får.

För att tydligt visa hingstar som är värdefulla för rasens genetiska bredd, det vill säga har udda stam gentemot populationen, har en symbol tagits fram som dessa hingstar kommer att märkas med. Vilka hingstar som får denna märkning räknas ut vetenskapligt utifrån hur de bidrar till den genetiska variationen i rasen. Denna beräkning görs om varje år eftersom populationens sammansättning ändras, vilket innebär att det även kan bli förändringar över tid rörande vilka hingstar är berättigade till symbolen. Arbete pågår också med att utveckla testparningsfunktionerna ytterligare.

breedly.com beräknas såväl inavelskoefficienterna som testparningarna, sedan 2023 när satsningen infördes, på sju generationer bakåt i stället för hela stamtavlorna. Detta för att sju generationer sammanfaller ungefär i tiden med när rasen separerades från brukshästen, fick en egen stambok och härstamningskontroll infördes.


kundtjanst@travsport.se