Hästens uppfödare

Ibland uppstår frågor om vem/vilka som egentligen räknas som uppfödare till ett föl. I korthet är ett travföls uppfödare den som är registrerad ägare till stoet då fölet föds.


Uppfödare till en travhäst är den/de fysiska/juridiska personer som var registrerad/-e som ägare till modern när fölet föddes. Uppfödare är alltså inte samma sak som den plats eller det stuteri där hästen är född.

Även en hyrestagare till stoet kan registreras som uppfödare om ägaren till stoet i registreringsansökan har godkänt att uppfödarskapets rättigheter övergår till hyrestagaren.

Observera att uppfödarskapet endast kan överlåtas i samband med registreringsansökan.

Läs mer om reglerna kring begreppet uppfödare i Registeringsreglemente för Svensk Travsport.


kundtjanst@travsport.se